Vi och många andra företag i branschen står bakom detta och ger kunden möjlighet att bidra till deras arbete.

Ett missförstånd har här uppstått då barnen som du beskriver var intresserade av kampanjen. De bidrog även själva, genom skolans regi, till Barncancerfonden och frågade kassörskan hur vår insamling fungerade.

Kanske upplevde du detta samtal som ”säljande”, även om kassörskans syfte var informativt.

Vi beklagar sedan att du upplever det som negativt att kassörskan frågade dig om du vill vara med och delta. Många kunder uppskattar kampanjen och möjligheten att enkelt delta när man ändå handlar.

Frågan syftar bara till att informera om att vi tillhandahåller ett av de många sätt som du kan vara med och bidra, deltagande är så klart frivilligt.

Ta gärna kontakt med oss på kundtjanst@netto.se eller 020-170 70 71 för en vidare diskussion runt hur du skulle vilja se att vi uppmärksammar kunden på insamlingen fortsatt.

Philip Andreasson

Kommunikationschef Netto