Trycket på medborgarförvaltningen vad gäller handläggningen av alla de ensamkommande flyktingbarn som fortsätter att strömma in är mycket högt. För ett halvår sedan hade man ett boende med 20-30 platser och nu hanterar man minst 100. Man hinner inte med.

— Just nu gör vi inte det. Det är en extremsituation, men vi gör vårt yttersta, säger sektionschef Lizel Forsberg.

Många proppar

— Bara förra veckan kom det åtta barn. Förut tänkte vi att en avdelning på ett boende bör vara 15 platser, men i den här takten kommer det en ny avdelning var fjortonde dag. Då kan du tänka dig hur det blir.

— Det behövs ny personal och det blir många olika proppar i att bygga en ny verksamhet.

— Själv har jag 70, snart 80, pojkar som ligger på mig som handläggare och jag är egentligen övergripande chef.

Stort personalbehov

Handläggare till utredningar behövs och bara innevarande vecka har Lizel Forsberg anställt två nya personer. För att få tag på folk måste man dock anställa personer, som inte fullt ut uppfyller Socialstyrelsens kompetenskrav vad gäller barnavårdsutredningar, speciellt i ärenden där man ser särskilda behov.

Annons

— De som inte uppfyller kraven kommer inte att göra egna bedömningar. Däremot kan de göra mycket nytta och underlätta för oss att hinna med, betonar hon.

Krav på undantag

Lizel Forsberg påpekar att samtidigt som dagens flyktingström är exceptionell skärpte Socialstyrelsen så sent som förra året kompetenskraven, vilket gör det svårare att anställa.

— Man målade in sig i ett hörn och har nästan sagt exakt vilka kurser man ska ha gått. SKL (Sveriges kommuner och landsting) har sagt att man vill ha ett undantagstillstånd under fem år, förklarar hon.

Det hon skulle önska är hjälp från SKL att bedöma vilka andra utbildningar än socionomutbildning som kan uppfylla kraven.

Boende och stöd

Samtidigt konstaterar hon att flertalet av pojkarna inte kräver omfattande utredningar. Det är när barnen far illa eller har särskilda behov, som djupare insatser behövs.

— I de flesta fall behöver de ett boende med närvarande vuxna som ger stöd i vardagen.

Måste prioritera

Det hårda trycket påverkar hela verksamheten med barnavårdsärenden, varför Lizel Forsberg anser att man just nu ska prioritera barn som far illa och göra mindre där man vet att det finns insatser som fungerar. Och eftersom det betyder att man i dagsläget inte klarar av att leva upp till lagkrav om utredningstid, uppföljningar och liknande har hon föreslagit att man anmäler verksamheten till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

— Men vi kommer att reda ut det. Framåt mars-april hoppas jag att vi kommer att vara i fas, säger Lizel Forsberg.

ivo