Såvitt jag vet, grundas utsortering och omhändertagande av matfall på ett av de miljömål som riksdagen har antagit. Det är alltså inte fråga om en tvingande lag utan en uttalad målsättning.

Ett kommunalt omhändertagande av plast, glas, metall och papper vid grindhålet finns det heller ingen lagstadgat krav på. Att man ändå kan erbjuda servicen är en annan sak, men då bör det ske på frivillig väg och till självkostnadspris. Gnosjö försöker nu genom den nya taxan prismässigt tvångsansluta hushållen till systemet.

Jag tycker att Hästmark och Johansson bör förklara för oss medborgare vilka tvingande lagar och förordningar de menar ligger bakom att vi ska sortera ut matavfall och lämna återvinningsbart material till kommunens avfallsbolag.

Christer Larsson

Gnosjö

Vill du själv delta i debatten? Mejla då: debatt@varnamonyheter.se