Hur gott om pengar finns det egentligen? Hur stort är behovet av en sådan anläggning?

Använd några av alla dessa miljoner till att rusta upp befintliga anläggningar. Det blir många sköna slantar över till andra viktiga samhällsfunktioner, som till exempel äldrevård, korttidsboenden vid rehab, skolor, ungdomsverksamhet med mera. Alla grupper som ska ha simundervisning - där skulle man spara mycket på kostsamma busstransporter. Bättre för miljön.

Den lite enklare badanläggningen, som finns nära platsen där man bor, skulle många fler kunna utnyttja och må bra av.

Är det möjligen bråttom att fatta beslut, eftersom vi står inför ett valår?

Var finns oppositionen?

Vi som inte bor inom cykelavstånd

Vill du själv delta i debatten? Mejla då: debatt@varnamonyheter.se