– EU borde kraftsamla kring detta. Jag tror inte att det räcker med åtgärder på nationell nivå. Det är ju fruktansvärt detta, säger Berry Lilja (S), kommunstyrelsens ordförande i Vaggeryd.

Han är en av 13 kommunalråd i länet som har fått svara på tidningens enkät om hur han ser på gatutiggeriet och tiggarnas sociala situation.

"Bättre riktlinjer"

Bland kommunalråden är kommunstyrelsens ordförande i Nässjö, Anna-Carin Magnusson (S), den enda som har skrivit att hon vill se tydligare riktlinjer. I dag behandlar landets kommuner frågan så olika att tiggarna dras till kommuner med ett tydligt engagemang, samtidigt som de undviker kommuner där de motarbetas, anser hon. Därför tycker hon att det behövs ett mer likriktat engagemang.

– För egen del ska vi ha en träff med frivilligorganisationerna för att se vad vi ska göra nu när det blir kallare. Kommunerna har egentligen inget ansvar, men det finns alltid en human sida som måste belysas, säger Anna-Carin Magnusson.

"Bara en lösning"

När kommunalråden själva får resonera kring lösningar går svaren i sär. Tre av kommunalråden lyfter fram att EU borde göra mer för att lösa tiggarnas situation. Andra vill framför allt lägga ansvaret på tiggarnas hemländer. Hans-Göran Johansson (C), kommunalråd i Värnamo, tycker inte att Rumänien och Bulgarien har gjort tillräckligt.

Annons

– Det ingår i vår överenskommelse på EU-nivå att varje land ska ta hand om sina medborgare, sen vad de ska göra det vill inte jag råda till, säger han.

Andreas Sturesson (KD), som är kommunstyrelsens förste vice ordförande i Jönköping, är inne på samma linje.

– Det finns egentligen bara en lösning. Att de länder som de kommer ifrån tar ansvar och att regeringarna där ser till att alla får drägliga livsvillkor. EU-länderna kan också ha starkare påtryckningar än i dag, säger han.

Anders Wilander (M), kommunalråd i Tranås är däremot inte lika säker på hur situationen ska lösas.

"Om vi inte gav pengar skulle det upphöra automatiskt. En del säger att de ska lösa problemet i sitt hemland, men det är att göra det för enkelt för sig. Antingen är det organiserat och kriminellt och då blir det en polissak. Om de är här av egen fri vilja blir det en sak för migrationsmyndigheter som får hantera det på samma sätt som man gör med flyktingar. Men om det fanns en enkel lösning hade man löst det nu", skriver han i sitt enkätsvar.

Även Niclas Palmgren (M), kommunstyrelsens ordförande i Gislaved, betonar EU:s ansvar.

"På lång sikt måste vi (regeringen) föra en dialog med dessa personers hemländer och också kanske hjälpa till för att lösa de tragiska bakomliggande orsakerna som ligger bakom."