Det höga vattenflödet i Lagan fyllde även gångtunnlarna under väg 27 alldeles i närheten. Här om dagen rapporterade tidningen att gång- och cykeltrafiken stängts av.

Nu meddelar tekniska förvaltningen i Värnamo att båda tunnlarna öppnats, så att man torrskodd kan promenera till och från Osudden.

– Vi har pumpat ur gångtunnlarna som varit vattenfyllda, säger Peo Johansson.

Därmed har man undanröjt lockelsen att gångtrafikanter istället går över väg 27 som på sträckan där hastighetsgränsen är 100 kilometer i timmen.

– Vi vill inte att folk går upp på 27:an, säger Peo Johansson.