Bengt Hultberg, ordförande i Jönköpings läns läkarförening, har tillsammans med nio läkare och skyddsombud skrivit ett mejl till regionen, där de klargör att situationen på Höglandssjukhusets avdelningar och mottagningar idag är så ansträngd att patientsäkerheten är i fara.

– Mejlet var ställt till mig. Jag har tagit del av innehållet och tar det på största allvar, framhåller regiondirektör Agneta Jansmyr.

– När en rejält oroad grupp som den här hör av sig tycker jag det bästa är man sätter sig ner och pratar. Jag har svarat på mejlet och föreslagit läkarna att vi ska träffas.

I likhet med många andra sjukhus har Höglandssjukhuset problem med personalförsörjningen. Det saknas läkare, sjuksköterskor och annan personal, vilket självklart påverkar verksamheten.

I mejlet sägs att personalresurserna inte stämmer med verkligheten. Sjukhuset har helt enkelt inte tillräckligt med anställda för att täcka de tjänster som behövs för att klara verksamheten.

Läkarna vill därför att en handlingsplan upprättas snarast för att förhindra att patienter råkar illa ut till följd av den besvärliga personalsituationen.

Vi har senaste året återkommande berättat om att Höglandssjukhuset har svårt att rekrytera ny personal, främst sjuksköterskor, samtidigt som man också får jobba hårt för att behålla befintliga medarbetare - kommuner, bemanningsföretag och utländska vårdgivare är idag aktiva aktörer på en vårdarbetsmarknad, där landstingen tidigare i stort sett var ensamma herrar på täppan.

Annons

Personalsituationen har medverkat till att sjukhuset vid några tillfällen, senast i april, hamnat i så kallat stabsläge med brist på vårdplatser och omdirigering av patienter till andra kliniker.

Något som i sig innebär en ökad risk för vårdskador, menar läkarna i sin skrivelse.