Sedan många år tillbaka anordnar Store Mosse nationalpark onsdagsguidningar under sommaren med olika teman varje gång. Bland annat har de hittills haft guidningar om orkidéer i kärr och i hur man spårar djur. Den senaste guidningen handlade dock om trollsländor.

– Vi har lite olika upplägg varje år beroende på guidernas intressen, jag gillar ju trollsländor så jag ville gärna ha hand om det, säger Hannah Eriksson, guide på Naturum.

Det är väldigt olika hur många som dyker upp under onsdagsguidningarna och Hannah Eriksson berättar att mycket beror på vädret men att det alltid letar sig dit några som är intresserade.

– Generellt är folk intresserade men det får varken vara för bra eller för dåligt väder, det ska vara lagom för då kommer det flest, säger hon.

Under onsdagen var det en grupp på drygt 20 personer följde med Hannah Eriksson ut och letade efter trollsländor.

– Min tanke med den här guidningen är att folk ska tycka det är lite roligt och spännande, det är ju ingenting man gör dagligen. Det vore roligt om folk fick intresse för insekter och deras habitat, säger Hannah Eriksson.

Efter guidningen fick även de som ville hjälp med att fläta sina egna nyckelringar formade som trollsländor. Store Mosse har ytterligare sju onsdagsguidningar under sommaren, den sista äger rum den 29 augusti.