Strömavbrottet innebar att fler än 10 000 hushåll blev av med strömmen. Hälften av dessa fick tillbaka den efter en timme. Resten fick vänta till klockan 21.21, alltså mer än två och en halv timme. Helen Eriksson, marknadschef på Värnamo Energi, menar att man inte kan påverka problem som detta.

– Det är inte vi som vidtar åtgärder eftersom det handlar om överliggande nät, det är Eon som levererar el till oss. Felet ligger inte hos oss utan hos vår elleverantör, säger hon.

Läs mer: "Man märker hur sårbart samhället är"

Annons

Eon bekräftar att felet uppstod i deras nät. Nu vet man också exakt var det uppstod.

– Stationerna Värnamo norra och Värnamo östra slogs ut av felet på en transformator i Värnamo norra, säger Johan Aspegren, kommunikationschef på Eon.

När en av Värnamos tre stationer slocknar så kan de resterande två täcka upp för detta. Men när ytterligare en slås ut så räcker inte elen. Onsdagens avbrott var det andra strömavbrottet inom loppet av tre månader. Även i april låg felet på Eons nät. Då handlade det om en överström som skapade ett jordfel.

Vad vidtog ni för åtgärder då, för att det inte skulle hända igen?

– På just den ledningen är det svårt att hitta exakt vad överströmmen berodde på. Då måste man installera en speciell utrustning som inte finns att få tag i på många ställen. Direkt efter semestrarna kommer vi att sätta upp den utrustningen, säger Johan Aspegren.

På Eon undersöker man nu vad som låg bakom onsdagens transformatorfel.

– Våra analysingenjörer tittar på alla mätvärden och räknar. Vi har folk som är ute i stationen och tittar. Sen lägger man ihop detta och kommer så småningom fram till vad som hände den här gången. Men där är vi inte nu, säger Johan Aspegren.

Eon