Det var i mars som Gnosjös kommunfullmäktige beslutade att göra om Marieholms HVB-boende till ett stödboende från och med 1 juli i år.

Förslaget kom från socialförvaltningen och är en av flera åtgärder för att anpassa kommunens verksamheter till minskade intäkter från Migrationsverket. Att ändra ett HVB-boende till ett stödboende innebär bland annat att kravet på bemanning sänks.

Bara 12 platser

Men Inspektionen för vård och omsorg, IVO, granskade boendet i Marieholm nyligen och kom med ett flertal synpunkter på kommunens planer.

Annons

Myndigheten framförde bland annat att Marieholm ligger för ocentralt för att vara ett stödboende. De framförde också att varje person på ett stödboende ska ha rätt till ett eget rum med möjlighet till stängd dörr, vilket skulle innebära att det bara finns plats för 12 ungdomar i Marieholm och inte 21 som kommunen planerat.

— Vi ser att vi inte har möjlighet att genomföra den här förändringen just nu, men målsättningen är fortfarande att det så småningom blir ett stödboende, säger Annika Hedvall, tf socialchef i Gnosjö.

Hur påverkar det här ekonomin?

— Visst innebär det en högre kostnad att driva boendet som ett HVB-hem, men jag vet inte riktigt omfattningen just nu.

Hade inte koll

Socialutskottet föreslår med anledning av IVO:s synpunkter att kommunpolitikerna ändrar sitt beslut och att frågan lyfts igen under 2018 istället.

Gnosjöpolitikernas beslut grundar sig på förslag som socialförvaltningen tagit fram. Visste ni inte vilka regler som gäller för ett stödboende när ni presenterade förslaget för politikerna?

— Stödboende är en ganska ny boendeform och vi har inte varit fullt ut medvetna om alla de krav som ställs, säger Annika Hedvall.