Det dröjde ett drygt år efter klartecken innan fiskfabriken i Bor kunde komma igång. Men nu är det full fart inne i Trelleborgs gamla gummifabrik.

— Det är hektiskt nu. Vi har redan fått fram runt 40 000 fiskar som väger ungefär ett halvt kilo styck, berättar Jonnu Bunaes, vd för norsk-svenska ACI som driver anläggningen.

Bassänger

Sju bassänger har byggts inne i de före detta fabrikslokalerna. Snart ska ytterligare fyra byggas.

— Vi expanderar i takt med att fisken växer, förklarar Jonny Bunaes.

Enligt ritningarna som lämnats in till kommunen kan så många som 20-talet stora bassänger och lika många små tankar rymmas i lokalerna.

Första testen

Annons

Första målet med produktionen är att få fram omkring 40 ton regnbågslax per år. Men siktet är inställt på en betydligt större produktion. Odlingscykeln beräknas till mellan ett år och 15 månader.

— Inom kort ska vi ta upp de första fiskarna och testa hur de är i smaken, säger Jonny Bunaes.

Färdiga fiskar kommer att väga upp till 2,5 kilo.

Försiktighet

På grund av risk för smitta råder stor försiktighet kring anläggningen. Ännu så länge sköts den av en person.

Tanken är att man i anläggningen ska driva upp fisken och sedan slakta och förädla den, dessutom ska fiskfoder framställas. Troligen kommer nuvarande utrymmena inte att räcka till utan att fler lokaler i Bor måste anförskaffas.

Bostäder

Den tidigare fabrikens kontorsdel har också tagits i anspråk.

— Vi har fått tillstånd att bygga om delar av kontoret till bostäder för studenter och lärare. Många vill komma hit och studera produktionen och snart kommer de första att flytta in. Det blir tolv bostäder, berättar Jonny Bunaes.

Det är norska Aqua Contractor International som via sitt nystartade svenska bolag, ACI Sweden, driver anläggningen. Bolaget har nära samarbete den norska universitetsvärlden och vid fiskfabriken i Bor ska forskning bedrivas.