Ja, som du kanske har gissat är det fortkörande bilar som är grundproblemet. Platsen är X-korsningen där Götaforsvägen går samman med Storgatan och där trafiken viker av in på Esplanaden.

– Det har ännu inte varit några allvarliga olyckor i korsningen. Däremot har det varit flera incidenter, vilka har diskuterats i tekniska utskottet (nu nämnd), berättar park- och gatuchef Hans Göransson.

Nav i cykelvägnätet

Gatuchefen berättar att korsningen även utgör något av ett nav i samhällets cykelvägnät. Genom stenläggningen i korsningen får cyklisterna sina egna filer. Vägen smalnas av, samtidigt som den blir upphöjd i själva korsningen. Båda dessa åtgärder förväntas bidra till sänkt hastighet och därigenom höja säkerheten för cyklister och fotgängare.

– Vi kommer även att plantera ett par träd och perenner i korsningen, berättar Hans Göransson.

Under arbetet i korsningen leds trafiken om med orange vägvisning via Götaforsvägen.

Mindre skog på Västra strand

Ett jobb i den mindre skalan utfördes av samma kommunala förvaltning, vid dammen ovanför Sörgårdsskolan i Skillingaryd. Där stack ett metallrör upp ur marken, till fara för barn som rör sig i området. Nu meddelas att röret är borta och hålet ifyllt.

– Ett annat lite större jobb just nu är att fortsätta avverkningen på Västra strands nya område. Nu ska resten av skogen ner mot Kaveldunsgatan avverkas – samtidigt som träden närmast Bondstorpsvägen ska sparas, berättar Hans Göransson.

Annons

geomap