I onsdagsräkningen räknas sent inkomna förtidsröster samt röster från utlandet. Det preliminära resultatet av onsdagsräkningen ger dramatiska effekter på kommunfullmäktige i Värnamo.

Enligt Valmyndighetens siffror backar Centerpartiet en tiondel från 20,4 till 20,3 procent. Socialdemokraterna ökar från 28,1 till 28,2 procent och Miljöpartiet från 2,7 till 2,8 procent.

Förändringarna gör att C tappar ett mandat, från 11 till 10, samtidigt som S ökar från 14 till 15 mandat. Detta innebär att allianspartierna tillsammans bara får 25 mandat och därmed tappar man den egna majoriteten i kommunfullmäktige.

Detta i sin tur innebär att SD på pappret hamnar i vågmästarroll.

Mandat i Värnamo kommunfullmäktige

C: 10

M: 8

KD: 5

L: 2

SD: 8

S: 15

V: 2

MP: 1

Källa: Valmyndi..

Mandat i Värnamo kommunfullmäktige

C: 10

M: 8

KD: 5

L: 2

SD: 8

S: 15

V: 2

MP: 1

Källa: Valmyndigheten

Birgitta Petersson (L), ordförande i valnämnden i Värnamo kommun, berättar att man under den gångna veckan (fram till i onsdags eftermiddag) har hanterat röster från omkring 450 personer. Det har varit sent inkomna förtidsröster samt röster från utlandet och från personer som röstat i andra kommuner. Man har också hanterat röster som av olika skäl varit tveksamma.

Annons

I valet till kommunfullmäktige ska det handla om cirka 320 röster.

– Det kan till exempel handla om att det finns två valsedlar i samma kuvert eller att man har använt förkortningar som är svåra att tolka, berättar Birgitta Petersson.

Valnämnden har tagit ställning, det vill säga godkänt eller inte godkänt, i samtliga fall men en del röster har man skickat vidare till länsstyrelsen för överprövning. Enligt Birgitta Petersson handlar det om ett 50-tal röster gällande kommunvalet.

Fotnot: Sluträkningen av rösterna dröjer ytterligare några dagar.