— Det här är tufft och hårt. Troligen inget jag kommer att få vara med om igen. Men det är roligt!

Mario Matisic är installationssamordnare för etapp två av Gummifabriken. Han har hållit i många byggen, men ingen som detta i Värnamo.

— Det är unikt. På Gummifabriken sker allt överallt och samtidigt. Det är svårare att samordna än ett nybygget, konstaterar Matisic.

Publiksalar

Över stora delar av Värnamo kan man nu se hur den andra etappen av Gummifabriken växer fram. Ett stort stålskelett reser sig över taken. Det är stommen till vad som ska bli hörsalen med fasta bänkar och en stor scen.

Annons

I dagarna har också arbetet med den så kallade livesalen, eller Black box som den kallas, gått in i en ny fas. Över 20 meter långa armerade betongbalkar har lyfts på plats av väldiga kranbilar.

Livesalen är ett flexibelt utrymme på 500 kvadratmeter som kan användas till det mesta: Från konserter med publik i bänkrader till 500 stående personer som njuter av en dansföreställning.

Etapp två

För sju år sedan köpte Värnamo kommun Gummifabriken av Trelleborg-koncernen. Etapp ett st..

Etapp två

För sju år sedan köpte Värnamo kommun Gummifabriken av Trelleborg-koncernen. Etapp ett står klar med bland annat plats för utbildningsanordnare.

Gummifabrikens andra etapp ska stå klar sommaren 2017. Den ska innehålla bland annat scen med fasta platser för cirka 430 personer, en livesal för olika aktiviteter, biostad, bibliotek och restaurang.

Tidsplan

Denna vecka är det omkring 50-talet byggjobbare som är i farten. Efter sommaren kommer antalet att ha tredubblats, för när taken är på plats kan snickare och installatörer komma in och börja arbeta.

— Det finns flera kritiska ögonblick i bygget. Allt måste följa tidsplanen för det ska löpa på, säger Mario Matisic.

Chans till besök

Den invånare i Värnamo som följt bygget utifrån och inte vill vänta till det är färdigt om ett och ett halvt år kan få sin nyfikenhet stillad.

— Vi har tänkt ordna gruppvandringar inne i bygget, förklarar marknadsförare Jennie Norberg.

Ännu är det för tidigt, men när det bygget kommit längre och säkerhetsfrågorna lösts ska allmänheten få chansen att göra ett besök.