Tio år efter att planerna för Bredasten släpptes är de mest attraktiva lägena, utmed E4 och väg 27, i princip slut. Nu när hälften av industriområdet är sålt, planeras redan nästa etapp söderut.

– Vi planerar ytterligare 20 hektar byggklar industrimark på Bredasten till 2019-2020, säger Lars Magnusson, exploateringschef på Värnamo kommun.

Mer utrymme än så finns inte tillgängligt på Bredasten, förrän det är klart var sträckningen av höghastighetsbanan mellan Stockholm och Malmö ska dras.

Bygger ut i väster

Annons

– Vi måste ligga i framkant för att aldrig hamna i ett läge där brist på mark och detaljplaner hindrar intresserade företag från att komma hit, säger kommunens företagslots Mikael Karlsson.

– Det finns flera exempel på att en stororder till ett företag hängt på ett löfte från myndigheterna om att företaget kunna bygga och expandera sin produktion, förklarar Lars Magnusson.

Därför utvidgas ett annat industriområde västerut, nämligen Vita rör norr om väg 27 mot Halmstad. Skogen på området fälldes i början av året och intresserade företag har redan hört av sig.

– Så snart en byggkran höjer sig brukar fler upp ögonen för området, säger Lars Magnusson.

Företag med fler jobb

Fler företag betyder i de flesta fall även fler jobb. Stora lagerlokaler och logistikföretag, med mycket yta och få anställda, lyser nämligen med frånvaron på Bredasten och Vita rör.

– Här är det främst tillverkande industri och serviceföretag som etablerat sig. Det säger en del om bygden, konstaterar Lars Magnusson.

E4