LÄS MER: Homosexualitet är bara en trend

Svenska kyrkan beslutade 2009 att man ska viga par till äktenskap oavsett kön.

Fyra år senare, 2013, fattades beslutet att församlingar och stift ska hbt-certifieras.

Nu startar ett pilotprojekt i Växjö stift som ett led i detta. Man vill öka kompetensen i hbtq (homo, bi, trans och queer)-frågor hos personal och förtroendevalda i stiftet.

Det är Växjö stift, EKHO - ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer och Sensus som sjösätter en modell för hbtq-kompetens. De församlingar som gått utbildningen hbtq-certifieras och får ta emot märkningen "Regnbågsnyckeln”.

Välkomnande församling

Bredaryds pastorat är en av de tre pilotförsamlingar som nappat på det här, de andra är Alvesta församling, och Södra Ölands pastorat.

I Bredaryds pastorat har man redan kommit en bra bit på vägen i de här frågorna. De senaste fyra åren har kyrkoherde Per-Erik Åkermo vigt tre samkönade par i Bredaryd.

– Vi är jätteglada och stolta över att få vara med. Vi satsar på att vara en öppen och välkomnande församling för alla och vi har en medvetenhet kring de här frågorna. Men man kan alltid bli bättre och nu kan vi gå före för att skapa medvetenhet i hbtq-frågan i Växjö stift, säger Per-Erik Åkermo.

Annons

Utbildningen för de runt 50 anställda och förtroendevalda i Bredaryds pastorat startar i oktober och pågår till våren 2017.

En kyrka för alla

På plats i Bredaryd blir det föreläsningar, studiecirklar och arbete utifrån boken Så att jag kan komma in, som är ett samtalsmaterial om normer, hbtq och kristen tro.

– Vi vill vara en kyrka för alla, det handlar om hur vi som anställda, förtroendevalda och engagerade i församlingarna tänker, skriver och uttrycker oss. Vi kanske uttrycker oss slarvigt om hbtq-grupperna, förklarar Per-Erik Åkermo.

– Nu ska det stå i våra policydokument att vi inkluderar alla. Som hbtq-person ska man inte behöva förklara sig varje gång man kontaktar oss. När någon vill boka en vigsel så ska vi inte bara fråga vad pojkvännen heter, utan istället vad pojkvännen eller flickvännen heter.

"Växjö stift är komplext"

I Bredaryds pastorat finns det inget motstånd mot att utbildas i hbtq-frågor, men så är det inte överallt i Växjö stift.

För några veckor sedan tvingades Bruno Edgarsson sluta som ordförande i Växjö stiftsfullmäktige.

Den Centerpartistiske kyrkopolitikern från Bolmsö utanför Ljungby fick avgå efter att i Smålänningen ha sagt att homosexualitet bara är en trend, att han ogillar Pride och har svårt att förlika sig med hbtq.

– Tyvärr blev jag inte förvånad, men det är tråkigt att vi inte har kommit längre. Vår grundläggande hållning i stiftet och Svenska kyrkan är en öppen och inkluderande gemenskap. De flesta arbetar för det, säger Per-Erik Åkermo.

– Men Växjö stift är komplext. Det är högkyrkligt i Kalmar och Oskarshamn, påverkat av frikyrkan i Jönköpings län och gammelkyrkligt i Kronoberg. Sedan finns det personer som är öppna för hbtq lite överallt i stiftet. Växjö stift har blivit mer öppet än det var när jag började här för sex år sedan, men vi har mycket kvar att göra.