Att man först på ett mycket odemokratiskt sätt, trots höga protester från oss väljare, tar beslut om att man ska riva Smålandsstenars simhall och överge Anderstorps för att sedan försöka kompensera detta beslut med att låta oss välja var den nya simhallen ska finnas är bara löjligt. Att man skickar ut en broschyr om folkomröstningen, betald genom skattepengar, som är så bristfällig i sin information att man måste förtydliga den under ett KF är allt annat än förtroendeingivande.

Under senaste KF fick vi förklarat för oss att alternativet Avstå betyder att nämnder tillsammans med politiker kommer att besluta om man ska ta fram ett nytt placeringsalternativ för den nya simhallen eller om man ska anlägga simhallen på någon av de två redan föreslagna platserna. Men så kom KD:s utspel där man förklarar att de kommer att tolka alternativet ”Avstå” som att väljarna vill ha en ny sporthall i Mossarp istället för en simhall!? Vad är detta för lekstugefasoner?

Vi väljare uppmanas av Marie Johansson (S) att rösta i folkomröstningen. Vi väljare måste göra vår plikt och rösta. Men det finns ju tyvärr inget alternativ att rösta på för oss som varken vill ha en ny simhall eller en sporthall. Vi ska alltså rösta ändå. Är detta verkligen hur man genomför folkomröstningar i en demokrati? Jag är tacksam över att ha blivit informerad av andra än våra politiker att jag kan nyttja min demokratiska rätt att inte rösta alls. Jag vill inte vara en del i den här cirkusen. Jag vill inte vara med och leka!

Annons

Ni har tagit mina skattepengar till den här folkomröstningen men ni får inte min röst!

Besviken väljare

Relaterat: KD:s uppmaning till väljarna: ”Kryssa avstå om simhallen”
Relaterat: Ny simhall ingen het fråga i Smålandsstenar: "Här vill man ha en egen badbassäng"