Nyligen publicerade vi en artikel med järnvägshistoria. Bilden som var med kommer från Tofteryd-Hagshults hembygdsförening. Framöver kommer du att få se mer av den bildskatt som har skannats in från bilder, glasplåtar, dia och negativ.

Fakta: Föreningar med arkiv

Östbo historiska sällskap har cirka 200 000 negativ, som bland annat kommer från yrkesfotografe..

Fakta: Föreningar med arkiv

Östbo historiska sällskap har cirka 200 000 negativ, som bland annat kommer från yrkesfotograferna Sigvard Olsson och Sara Haglund. Skillingaryds fotoklubb har tidningsbilder.

Waggeryds museiförening och hembygdsföreningarna Tofteryd-Hagshult, Byarums, Svenarums, Bondstorp och Åkers har alla egna mer och mindre omfattande arkiv. Miliseum har militära och civila bilder.

Skanningen görs av två personer, en placerad i Magnisa stuga under överinseende av hembygdsrådet, den andra hos Miliseum.

Den troligen största mängden bilder har deponerats hos föreningar av mer eller mindre allmän karaktär. Tofteryd-Hagshult, Byarums hembygdsförening och Östbo historiska sällskap har sitt bildmaterial i säkra valv.

– Vårt material finns i fotoalbum och kuvert, men vi har ännu inte haft resurser att katalogisera det. Men vi har i de flesta fall påskrifter med uppgift om namn, plats och tid – om det saknas förlorar bilderna sitt värde, säger Thorild Bornetun från Bondstorps hembygdsförening.

Ola Hugosson, kassör i Vaggeryds kommuns hembygdsråd och tidigare ordförande i Åkers hembygdsförening, berättar att bilderna där kanske inte heller är i idealisk ordning.

Annons

– Men de bilder som kan vara intressanta att bevara för eftervärlden har vi sparat i digital form.

Ja, vad är då intressant? I det korta perspektivet gillar vi att betrakta bilder av våra nära och kära. Kanske vill vi kanske också kunna visa en bild av farfars far för våra barn. Eller från när mamma tog studenten.

Problemet är att våra förfäder tänkte likadant. Så här 100 år senare är det mer intressant att se vilka byggnader som fanns, eller inte fanns, på platsen. Eller hur folklivet var på 1920-talet? Lyckligtvis har de yrkesfotografer som fanns även haft ett intresse av att dokumentera. En del av dessa bilder användes till vykort, andra såldes till den vars hus var med på bilden.

En annan stor andel av bildskatten i kommunen finns hos privatpersoner och samlare. Framöver kommer vi att berätta om en av dem, Per Bunnstad, som bland annat har en unik samling av just vykort. En annan är tidningsfotografen Bertil Petersson som donerade sitt material till fotoklubben.

Bland föreningarna finns det två inställningar till hur bilderna ska göras tillgängliga.

– Vi vill gärna sätta in dem i ett sammanhang. Visa dem i samband med ett föredrag, vid en stadsvandring eller publicera dem i en bok, säger Evert Melin från Waggeryds museiförening.

– I och med att så många har varit med och bidragit anser vi att de är allas egendom. Därför har vi ambitionen att göra vårt arkiv så öppet som möjligt, säger Kjell Boberg från Tofteryd-Hagshult hembygdsförening.