Sedan november 2015 finns det möjlighet att besöka Gnosjö bibliotek även utanför ordinarie öppettider, med hjälp av ett passerkort. Många Gnosjöbor uppskattar den utökade möjligheten att besöka biblioteket, men läsare som har hört av sig vittnar om en rädsla för att besöka biblioteket på kvällar. Enligt uppgift ska biblioteket nämligen även användas som ett slags värmestuga för personer under kvällstid.

"Tar det på allvar"

Bibliotekschef Kristina Gernes bekräftar att besökare har uttryckt en oro:

– Det är någon besökare som varit lite orolig nu under våren. Det är nog inte många som har hört av sig, men även om det bara är en person så tar vi det på allvar, säger hon.

Hon berättar att ronderande väktare tittar till biblioteket regelbundet. I början av förra året, bara några veckor efter att meröppet hade införts, inträffade en stöld av en tv. Under sin tid som bibliotekschef har Kristina Gernes dock inte fått några rapporter från väktarna om att det ska ha varit stökigt på biblioteket.

– Jag har inte hört att de har råkat på något hittills. Det har inte heller varit några stölder under min tid som bibliotekschef. Det känns som att de allra flesta tar ansvar, att man känner att det är ”mitt bibliotek”.

Kan spärra kortet

Annons

För att besöka biblioteket utanför personalens arbetstid krävs ett särskilt passerkort, som gör det möjligt att besöka biblioteket på egen hand, alla dagar mellan klockan 7 och 22.

– Det är lite klurigt kring juridiken med meröppet-kort. Lånekort kan alla få, men med meröppet-kort bestämmer varje bibliotek vad som gäller.

I Gnosjö har man beslutat att låntagare över 18 år kan få ett passerkort.

– Man är ansvarig för vem man släpper in. Om det har misskötts så har vi spärrat kortet och det har hänt någon enstaka gång, säger Kristina Gernes och lyfter samtidigt fram att biblioteket är kommunala lokaler som därför är drog- och alkoholfria.

– Det ska skötas på rätt sätt, och att man håller tiderna och följer reglerna.

Enkätundersökning

Hon menar samtidigt att det oftast fungerar bra och att de allra flesta är nöjda med konceptet.

– Vi gjorde en enkätundersökning som utvärdering för våra politiker i vintras. Då kan man se att de flesta är väldigt nöjda, men man har också varit öppna med vad som inte har varit bra. Många svarade att man använder biblioteket mer och på andra tider. Jag tror att det blir tillgängligt för fler.