I flera år har det varit svårt att rekrytera brandmän till deltidsstationen i Hestra och under våren har flera sagt upp sig, vilket delvis ska bero på det nya avtalet för deltidsbrandmän, som det också har uttryckts missnöje kring.

– Det är ju tyvärr så att vi saknar deltidsbrandmän. Det gör vi i hela kommunen. Det beror på att man till stor del bor och arbetar på annan ort. Rekryteringsantalet består därför av färre antalet människor, säger kommunstyrelsens ordförande Marie Johansson (S).

Kan inte garantera bemanning

Annons

Deltidsstationen ska bemannas med fem personer, men nu kan man inte längre garantera full bemanning. Därför föreslår kommunstyrelsen att räddningsnämndens ordförande, i samråd med räddningschefen, får tillåtelse att förändra beredskapsnivån när det behövs, något som kommunfullmäktige ska ta beslut om. I förslaget till beslut står det också att man ska "i möjligaste mån kompensera för denna förändring".

– Vi har varit beredda på att vi faktiskt inte kan göra utryckningar på den tiden som det ska ta och nu fattar vi beslut om det, säger Marie Johansson.

Hög arbetsbelastning

Räddningsnämnden konstaterar i sitt senaste sammanträde "att dagtidsbemanningen är svår att täcka samtidigt som det sliter på kvarvarande personal" och "att arbetsbelastningen under sommaren kommer att vara hög".

Finns det planer på att stänga stationen över sommaren?

– Nej, det kommer naturligtvis att vara öppet, men med mindre antal.

Vill rekrytera fler

Marie Johansson lyfter fram att man arbetar på att rekrytera fler deltidsbrandmän:

– Vi jobbar jättemycket med att få fler att ansluta sig och vi vill att fler kvinnor blir deltidsbrandmän. Vi jobbar hårt för att få fler.