Debatten om svenska elevers läsning har satt fokus på lässvårigheterna och bibliotekens roll att skapa läslust blir allt viktigare.

– Vi vill belöna dem som lägger ner stort arbete på frågan, det är en demokratifråga att även de svaga läsargrupperna ska få tillgång till litteratur och nyheter, säger Ann Katrin Agebäck, direktör vid Centrum för lättläst.