Enligt bedömningar som geologimyndigheten SGU har gjort blir det en sommar med mindre grundvatten än någon annan gång under de 50 år som mätningar genomförts.

– Det är vattennivåer som ligger i linje med de lägsta som uppmätts. Under en normalsommar kommer de absolut lägsta att mätas upp i augusti. Blir det ingen påfyllning så kommer mätstationer notera rekordlåga nivåer, säger Fredrik Theolin, som arbetar med grundvattenövervakning på SGU.

SGU varnade redan i februari för att de låga grundvattennivåerna kan bädda för en vattenkris i sommar. Sedan dess har det inte skett någon förändring i de uppmätta nivåerna och Värnamo ligger fortfarande i zonen där grundvattennivåerna är mycket under de normala. På kommunens webbsida uppmanas invånarna att vara sparsamma med vattnet på grund av "ovanligt låga grundvattennivåer".

"Ser inte så bra ut"

– Det ser sämre ut för Småland i år om man jämför med förra året vid samma tid. Det ser inte så bra ut om det fortsätter så här, säger Fredrik Theolin.

Annons

Det handlar om både stora och små vattenmagasin som är dåligt påfyllda. De stora används framförallt till det kommunala vattnet, medan de mindre används till privata brunnar. De stora magasinen har haft ett underskott i flera år och behöver stora mängder vatten för att återställas, något som kan ta flera år.

– Det är på grund av nederbördsunderskott i de östra delarna av landet som de stora magasinen är dåligt påfyllda. För de små är det framförallt vinterns milda väder som har ställt till det, säger Fredrik Theolin, och berättar att underskottet beror kan bero på mänskliga faktorer som global uppvärmning, men att även naturliga orsaker påverkar.

– Det stämmer bra med det klimatscenario som har gjorts, att det ska blir förändrad nederbörd, men det kanske är tidigt att säga att det bara beror på det. Det har alltid funnits en naturlig variation i magasinen.

"Varit bortskämda"

Vad kan då kommunen göra för att klara sig ur årets och framtidens vattenkriser?

– Man får titta på vattenförsörjningsplanerna och kommunerna får jobba med va-planerna för att långsiktigt lösa detta. Vi har varit lite bortskämda med att vi inte har haft låga nivåer så ofta i Sverige.

Att även se över läckage i de kommunala vattenrören, använda ny teknik eller ta mer betalt för att minska användningen av vatten nämns som möjliga förebyggande åtgärder.

Läs mer: Bevattningsförbudet skapar inte oro

Läs mer: Beprövat trick löser bevattningsförbudet