I slutet av januari i år var totalt 10 440 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i länet. Det är en minskning med 720 personer jämfört med förra året.

Av de 10 440 personerna var 3 740 inrikesfödda och 6 700 utrikesfödda.

– Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stark i länet och det är framförallt bland utrikesfödda som det finns lediga resurser att tillgå, säger Ida Karlsson, arbetsmarknadsanalytiker för Jönköpings län, i ett pressmeddelande.

Stor minskning

Arbetslösheten bland de inrikesfödda är nu nere på 2,6 procent – en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med samma tidpunkt 2017. För utrikesfödda är arbetslösheten 18,9 procent. Den siffran låg på 21,4 i januari förra året.

Den totala arbetslösheten i länet ligger på 5,8 procent.