– Arbetsförmedlingen står inför sin största utmaning någonsin, men jag tror att vi kommer att lyckas, säger Johanna Buchalle, chef på Arbetsförmedlingen i Värnamo, där även Älmhult, Ljungby, Markaryd, Gislaved och Gnosjö ingår.

Arbetsförmedlingen i Sverige har det tufft nu.

Arbetslöshet - inrikes och utrikes födda

Inrikes födda Sverige: 3,8 procent

Utrikes födda Sverige: 21,7 procent

Inrikes födda Värnamo: 2,..

Arbetslöshet - inrikes och utrikes födda

Inrikes födda Sverige: 3,8 procent

Utrikes födda Sverige: 21,7 procent

Inrikes födda Värnamo: 2,8 procent

Utrikes födda Värnamo: 16,5 procent

Källa: Arbetsförmedlingen

Trots att det är högkonjunktur har drygt 77 000 personer varit arbetslösa i mer än två år.

Närmare 147 000 personer har varit långtidsarbetslösa i mer än ett år. Det är rekordnivåer.

Saknar utbildning

I Värnamoregionen ser man också att det finns grupper av arbetslösa som har svårare att få jobb och som kan gå lång tid utan arbete.

Det är framförallt utrikes födda och till viss del även ungdomar som hoppat av gymnasiet det handlar om.

Utrikes födda är en svår grupp eftersom de inte kan svenska och ofta saknar rätt utbildning, påpekar Johanna Buchalle.

Annons

– De nyanlända har lämnat etableringsuppdraget nu och ska antingen gå vidare till sysselsättning i form av utbildning eller arbete. Många av dem saknar utbildning, så det här är en stor utmaning för hela samhället, inte bara för Arbetsförmedlingen, förklarar Johanna Buchalle.

Gapet mellan inrikes- och utrikes födda är väldigt stort. Hos inrikes födda låg arbetslösheten i juni på 3,8 procent i Sverige.

Motsvarande siffra ligger på 21,7 procent för de utrikes födda.

Den totala arbetslösheten i Värnamo är 6,3 procent. Arbetslösheten hos inrikes födda i Värnamo är bara 2,8 procent, men bland utrikes födda är den 16,5 procent.

I Gislaved är den 23,5 procent bland utrikes födda och i Gnosjö 16 procent.

Ljusa tecken

Johanna Buchalle tycker ändå att det finns vissa ljusa tecken. Hon nämner att 46 procent av de nyanlända i Värnamo har sysselsättning med jobb eller utbildning 90 dagar efter att de lämnat etableringsuppdraget.

– Det är en bra siffra, det har legat på 20 procent som sämst. Vi är glada, för det visar att våra insatser gett effekt, anser hon.

Men det går inte komma ifrån att arbetslösheten bland nyanlända är skyhög jämfört med inrikes födda.

– Vi lägger stort fokus på det här och det pågår flera projekt. Vi ska fylla upp tomma utbildningsplatser och matcha utbildningar som ska leda till jobb.

– Men vi måste samarbete mer med företag och kommuner för att nyanlända ska få jobb och för att integrationen ska lyckas, lägger hon till.