De senaste åren har omkring 80 procent av eleverna som slutat nian i Gislaveds kommun blivit godkända och fått behörighet till gymnasiet. Resten har haft ofullständiga betyg.

Andel behöriga till yrkesprogram i procent

2011: 85 procent

2012: 89,8 procent

2013: 83,9 procent

2014: 79,4 procent

2015: 80..

Andel behöriga till yrkesprogram i procent

2011: 85 procent

2012: 89,8 procent

2013: 83,9 procent

2014: 79,4 procent

2015: 80,8 procent

2016: 78,7 procent

– Vi ligger lite under snittet i landet. Förra året låg vi lägre, då låg vi under 80 procent och snittet i landet låg över 80 procent, säger Mats Spånberg.

Den siffran är han inte nöjd med.

– Det finns mer att göra. Vi kan inte vara nöjda med detta. Slutligen handlar det ju om att eleverna ska kunna få en examen på gymnasiet och då måste de vara behöriga och kunna komma in på ett program som passar dem, konstaterar han.

Annons

Trots att det finns mer att göra är Mats Spånberg noga med att man från kommunens sida ändå har gjort ett bra arbete utifrån de förutsättningar man har haft och poängterar samtidigt att Gislaveds kommun har tagit emot många nyanlända som har fått slutbetyg i nian.

– De har inte har haft en rimlig chans att hinna bli godkända efter att ha varit här i bara ett halvår eller något år. De har ändå fått slutbetyg och resultatet drar ner statistiken.

– Jämför vi oss med till exempel Värnamo så har vi tagit emot många fler. Men det finns också kommuner som har tagit emot lika många eller fler än oss och som har lyckats bättre än vad vi har. Där måste vi se och ta till oss av hur de har gjort för att lyckas, säger Mats Spånberg.

Hur det har gått för kommunens nior i år och vad årets siffror landar på är för tidigt att säga, enligt Mats Spånberg.

– Det preliminära resultatet visar att det inte skiljer sig så mycket från föregående år. Men siffrorna är inte helt klara ännu, säger han.