Till senaste mötet i kommunstyrelsens arbetsutskott hade Ragnarsson kallats för att, om möjligt, bringa klarhet i vad som överenskommits.

Läs mer: Frågan som splittrar ledningen

Frågan är om frågan inte fortfarande är som korvspad – lite grumlig alltså.

Annons

Var det rätt att Palmcrantz bara fick en månads uppsägningstid – istället för tre – när hon sades upp från Näringslivsrådet på grund av arbetsbrist?

— Ja, om något annat hade gällt så skulle Allan och Bengt-Olof ha undertecknat avtalet om att få ta med sig tjänsteår å kommunens vägnar. Nu skrev man istället på som komplementärer för Näringslivsbolaget, säger Gert Jonsson (M) som fick stöd av den politiska majoriteten.

Kenth Williamsson (S) är av en annan uppfattning.

— Nej, det är inte rätt i och med att hon tidigare varit anställd på kommunkansliet och fortsatte på Näringslivsrådet, som är en del av kommunkoncernen. Även om det kan verka lite konstigt med det här avtalet måste kommunen i ett sådant här fall se till vad som är etiskt och moraliskt.

Båda tycker att det är konstigt att man inte har lyckats hitta något påskrivet avtal i och med att det borde vara en kommunal handling.

Frågan kommer att avgöras i kommunstyrelsen den 6 april.