De rödgröna inom Region Jönköpings län vill att äldre ska resa billigare med kollektivtrafiken. Nu ska det utredas, men någon prövotid vill inte majoriteten införa.

I tisdags var motionen från S, MP och V om seniorkort en fråga i regionfullmäktige. Partierna vill att ett seniorkort ska utredas, att det införas på prov för att sedan utvärderas. Regionstyrelsen gick med på ett av de tre förslagen, alltså bara att utreda ett seniorkort.

Marcus Eskdahl, S, var inför regionfullmäktige inte riktigt nöjd med att få en lillfinger istället för hela handen men satte inför diskussionen sitt hopp till att några politiker skulle ändra sig.

– Vi får se vad debatten ger, det har hänt förr att politiker har ändrat sig och det vi vet är att pensionärsorganisationer vill att ett seniorkort ska prövas också, inte bara utredas, säger Marcus Eskdahl.

Beslutet blev till slut att ett seniorkort ska utredas.