Ljudet är högt och värmen inne i kraftstationen ger förklaringen till det periskopliknande fläktsystemet på taket till byggnaden. Pär Jonsson, drift- och underhållschef på Statkraft har mycket att berätta om maskineriet som förvandlar det fallande vattnet till energi.

Det mesta ser exakt ut som det gjorde för 100 år sedan. Massiva delar som var och en jobbar för fullt för att tillsammans skapa kilowatt eller megawatt, förr mättes energin i hästkrafter. Det är Pär som ser till att maskinerna underhålls.

Jan Andersson i sin tur var anställd på kraftstationen från 1975 till sin pension 2012 och berättar om bland annat Francois Ekenman som var med och skapade stationen. Det historiska materialet som Jan berättar om är sammanställt av Mikael Rickardsson, drifttekniker på Statkraft.

Francois Ekenman

Francois, oftast kallad Frans Ekenman var under mer än 40 år en uppskattad chef för Wernamo kraftaktiebolag. Detta bolag hade bildats 1910 i samband med att J M Malmsten, som var ”ljusets fader” i Värnamo, sålde sitt bolag Wernamo elektricitetsverk. Malmsten hade introducerat elektriciteten i den dåvarande köpingen och visat, att det var en oumbärlig energiform. Han hade däremot inte klarat av att tillskapa och förnya produktionskapaciteten och inte heller att bygga ut ett stabilt distributionsnät.

– Det nybildade bolaget hade för avsikt att köpa upp fallrättigheterna och därefter bygga ut ett vattenfall i Skålån vid Åby cirka tre mil söder om Värnamo, berättar Jan.

Wictor Ekenman valdes till ordförande och Algot Svensson till verkställande direktör i det nya bolaget. Vid ett av de första styrelsemötena anställdes Ekenman som elektroteknisk ingenjör.

Annons

Utbyggnaden av vattenfallet i Åby och överföringsledningen blev ett betydligt större problem än man räknat med. Det skulle dröja ända till mitten av 1916 innan Värnamo fick del av vattenkraftens välsignelse.

– 1901 startade JM Malmsten ett företag vid namn Wernamo Kraft och blev känd i bygden under namnet ”ljusets fader”. Kraften bestod av en en-cylindrig ångmaskin och en ångpanna. Efter några år skaffade Malmsten ett suggasverk på 125 hästkrafter försett med direktdriven likströmsdynamo.

Jan berättar vidare att Malmsten år 1910 sålde sitt företag till ett antal personer som bestod av företagare och större godsägare. Wernamo kraftaktiebolag bildades.

Man köpte nu in fallet i Åby av Åby kvarn och såg för 100 000 kronor och 1911 påbörjades byggnationen av kraft och linjebyggnad från Åby till Värnamo. Som driftsingenjör allt sedan starten tjänstgjorde Francois Ekenman. 1916 var kraftstationen och linjen från Åby till Värnamo färdigbyggd.

Sydkraft övertog

1924 övertog Sydkraft aktiemajoriteten i Wernamo Kraft och blev ägare till kraftstationen och ägde den till 2008.

– Det var tre bröder Ekenberg som var maskinister på kraftstationen. En av dem som var föreståndare för kraftstationen omkom 1921 då han fick 20 000 volt genom kroppen.

De flesta kraftverken är idag automatiserade, men inte Åby utan den startas och stoppas med samma handgrepp som för hundra år sedan. Produktionen under 100 år är runt 550 000 000 kWh.

– Åby kraftverk ser i det närmaste exakt likadant ut både ut- och invändigt. Turbiner, generatorer, regulatorer är i stort sett original, kontrolltavlan är i marmor med de gamla instrumenten kvar. Det är lite som att komma in i ett museum. Vad jag vet så har det aldrig på de här hundra åren varit några större haverier vare sig på kraftstationen eller på dammbyggnaden utan den har producerat el i stort sett nästan varenda timme dygnet runt i hundra år. Från 2009 är det Statkraft som äger Åby kraftstation, säger Jan.