2005 upptäcktes förekomsten av det cancerframkallande ämnet trikloretylen i flertalet dricksvattenbrunnar i Tokarp utanför Anderstorp. Utsläpp från så långt tillbaka som 80-talet från lackeringsföretaget Lacko i Anderstorp AB visade sig vara orsaken till det förorenade dricksvattnet.

Kommunens ansvar

Tidslinje

2005 upptäcktes förekomst av det cancerframkallande ämnet trikloretylen i 14 dricksvattenbr..

Tidslinje

2005 upptäcktes förekomst av det cancerframkallande ämnet trikloretylen i 14 dricksvattenbrunnar i Tokarp.

En ansvarsutredning genomfördes och visade att det var gamla utsläpp från lackeringsföretaget Lacko som var orsaken till föroreningen.

De drabbade som hade otjänligt vatten fick omedelbart kommunalt vatten.

Bygg- och miljönämnden beslutade 2009 om pumpning och 2010 om sanering. Beslutet om sanering överklagades av Lacko till miljödomstolen men fick avslag.

Beslut togs 2013 av bygg- och miljönämnden om fortsatta åtgärder och dessutom höga vitesbelopp för Anderstorpsföretaget som inte kunde betala.

Kommunen tog över åtgärdsarbetet på platsen.

Sedan 2015 har samtliga hushåll i södra Tokarp kommunalt vatten.

När företaget gick i konkurs 2013, då de inte hade råd att betala det vitesbelopp Gislaveds kommun beslutade om eller de åtgärder som krävdes, fick Gislaveds kommun ta över det förebyggande arbetet. Sedan dess har tekniska kontoret fått ansvara för anläggningen och pumpar och renar kontinuerligt grundvattnet från den förorenade platsen för att minska risken för spridning via berggrunden till omkringliggande dricksvattenbrunnar.

– Vi ansöker om ett statligt bidrag på 150 000 kronor varje år för att fortsätta pumpa det här vattnet, säger Maud Enqvist, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Gislaveds kommun.

Höga kostnader

Annons

Utöver de 150 000 kronor som vattenpumpningen kräver varje år kommer ett belopp på totalt 79 miljoner kronor att krävas från statens kassa för alla de utredningar som måste göras på platsen.

– Det görs stegvisa utredningar innan en lämplig saneringsmetod kan fastställas. Det kommer att ta många, många år innan det förorenade grundvattnet sanerats. Till dess kommer vi att fortsätta ansöka om bidrag från Naturvårdsverket för det här arbetet, säger Maud Enqvist.

Under ett ovisst antal år framöver kommer Gislaveds kommun därför att få fortsätta pumpa runt vattnet på platsen för att förhindra vidare spridning av det skadliga ämnet.

– Det är ett högt prioriterat ärende på Länsstyrelsens prioriteringslista och det är viktigt att fortsätta underhålla platsen för att förhindra spridning till fler dricksvattenbrunnar i området, säger Anna-Karin Persson, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

"Obehagligt"

Siv Arvidsson var en av de som fick sin dricksvattenbrunn förorenad för ett tiotal år sedan.

– Vi har ju haft kommunalt vatten nu under en längre tid så det är faktiskt någonting jag har slutat tänka på. Men det är klart att det är obehagligt att man vet att vattnet runt omkring är förorenat, säger Siv Arvidsson.