För tredje året i rad kommer Värnamo kommun nu att samköra uppgifter från Skatteverket med barnomsorgstaxan. Den här gången är det inkomståret 2015 som granskas. Under de två tidigare kontrollerna så har felaktigheter upptäckts åt både det ena och det andra hållet men med en övervägande majoritet som har betalat för lite.

En halv miljon

Senast fick 426 familjer betala tillbaka och 43 fick pengar tillbaka eftersom de betalat mer än 600 kronor för mycket. För vissa har det rört sig om krav på så mycket som 6 000-7 000 kronor som man måste betala inom 60 dagar om man vill undvika inkassokrav. I runda slängar en halv miljon kronor får föräldrar betala till kommunen i efterhand.

Hittills har man emellertid inte märkt att avgiftskontrollen har någon direkt avskräckande effekt bland föräldrarna. Första året konstaterades det att 456 familjer betalat för lite och förra året var det alltså 426. Enligt placeringsassistenten Lisbeth Ringquist så är föräldrarna som bäst på att meddela förändrad inkomst just i samband med att avgiftskontrollen är aktuell men att det sedan faller i glömska att man ska meddela ändrad inkomst.

Ingen avstängning

Men borde inte antalet som betalar för lite minska ändå?

– Jo, men det kommer ju nya föräldrar hela tiden.

Hon menar att det ibland kan vara svårt att förutsäga hur mycket man kommer att tjäna under ett år eftersom ob-tillägg och övertidsersättningar ska räknas in i beräkningsunderlaget, en förälder kan börja eller sluta att studera under året och det påverkar ju hushållets inkomster åt ena eller andra hållet.

Skulle du inte betala efterhandskravet inom 60 dagar så innebär det inte, till skillnad mot om du missar barnomsorgsavgiften, att barnet/barnen blir avstängda från dagis.