E4 genom Jönköpings kommun är inte bara den mest olycksdrabbade motorvägssträckan i Småland när det kommer till trafikolyckor. Det är även den kommun i Småland där det har inträffat flest trafikolyckor med dödlig utgång. Sedan inrapporteringen till databasen Strada påbörjades 2003 har det inträffat totalt elva dödsolyckor i Jönköpings kommun, följt av sex i Vaggeryds kommun, fem i Värnamo-, två i Ljungby- och en i Markaryds kommun. Totalt rör det sig om 25 dödsolyckor på den Småländska motorvägen under perioden.

25 dödsolyckor

2009 är det enda år sedan 2003 då det inte har inträffat någon dödsolycka på den Småländs..

25 dödsolyckor

2009 är det enda år sedan 2003 då det inte har inträffat någon dödsolycka på den Småländska delen av E4.

2003 2

2004 4

2005 2

2006 1

2007 5

2008 1

2009 0

2010 2

2011 1

2012 4

2013 1

2014 2

2009 är det enda året sedan 2003 då det inte inträffade någon olycka med dödlig utgång på E4 i Småland.

Värst på sommaren

Under perioden har flest trafikolyckor med dödlig utgång inträffat under sommar- och semestermånaderna juni och juli (totalt elva stycken). Det kan jämföras med vintermånaderna december till februari då det har inträffat sex dödsolyckor.

I olycksstatistiken ingår inte dödsfall som har orsakats av sjukdom eller andra yttre omständigheter.