Det står uttryckligen i första paragrafen i lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål att de inte får bäras på allmän plats eller på skolområde och det spelar ingen roll om man glömt att man hade en kniv i fickan. Lagen omfattar även om du bryter mot den av oaktsamhet.

I april i år upptäcktes det att en 15-årig elev på Lundåkerskolan bar kniv på skolområdet, vilket uppmärksammades av en personal på skolan. Eleven plockade helt lugnt fram kniven inför personalen men när han uppmanades att lämna ifrån sig kniven så vägrade han och därför tillkallades polisen. Pojken har erkänt att han hade en kniv av typen överlevnadskniv i fickan, men att han inte kände till att det inte var tillåtet och därför hade han struntat i personalens uppmaning om att lämna ifrån sig kniven. Kniven hade han använt dagen innan när de var ute och grillade och sedan glömt bort att den låg i fickan. Nu blir det upp till Jönköpings tingsrätt att avgöra den saken.