Värnamo Nyheter

Annons

Föreningsannonsering

Föreningskontakt
I stället för ett kostsamt brevutskick till era medlemmar – använd Värnamo Nyheter som kommunikationskanal för nya och gamla föreningsmedlemmar. En annons under Föreningskontakten möjliggör för er att på ett enkelt och kortfattat sätt presentera datum, tid och plats för er föreningsaktivitet.

Dragningslistor
För er som anordnar föreningslotterier, är en annons under rubriken ”Dragningslistor” ett effektivt sätt att meddela vilka vinnarna i lotteriet är. Annonsen placeras i anslutning till Värnamo Nyheters eftertext.

Idrottsföreningar
I anslutning till Värnamo Nyheters sportsidor, har idrottsföreningar möjlighet att på ett enkelt och effektivt sätt informera såväl medlemmar som sportintresserade (kanske nya medlemmar?) att åskåda, delta i eller bara uppmärksamma evenemang som klubben ordnar. Ni som förening avgör om det är informationskväll, tävling, tipspromenad eller kanske vårstädning inbjudan gäller – vi lovar att en stor del av tidningens 47 000 läsare kommer att ta del av er information!

Hur ni bäst utformar annonsen
Beroende på hur annonsen ser ut, kan ni påverka genomslaget av ert budskap gentemot läsekretsen. Inför ett större evenemang, rekommenderar VN en annons med färg, föreningens logotype samt med en slagkraftig och tydlig rubrik.

För enklare budskap såsom meddelande av rätt tipsrad/ vinnare, fungerar en radannons (rubrik + text) bra.

Annonsering
Införingsdag och sista inlämningstid

Annonserna införs varje utgivningsdag. Vi behöver din annons senast klockan 10:00 två vardagar före publicering. Annonser som kommer in efter stopptid flyttas till nästa möjliga införingsdag.

Observera att stopptiderna kan ändras i samband med helgdagar.

Pris

Upp till fem rader: 150 kr, därefter 15 kr/rad.

Observera att antalet rader i inmatningsrutan för annonstext i formuläret inte överensstämmer med antalet rader i annonsen.

Betalning sker via faktura.

Kontakta oss så hjälper vi dig!
Tel. 0370-30 06 05 (vard 8-17)

E-post: privatannons@varnamonyheter.se

Fill out my online form.