Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Då kan du resa gratis i kollektivtrafiken: ”Det finns ganska mycket som kan beviljas”

Om du inte vet vad du har rätt till när det gäller kollektivtrafiken informerar länstrafiken gärna.

– Det finns ganska mycket som kan beviljas som man inte tänker på, säger Björn Elm vid JLT.

Björn Elm i samtal med Lars-Göran Magnusson.

Bild: Sven-Arne Lagerstedt

Annons

Bor du på landsbygden och har längre än en kilometer till närmaste hållplats? Då kan du ha rätt till resor med närtrafik.

– Rätten till närtrafik gäller de som har långt till allmänna kommunikationer, eller om dessa avgår väldigt sällan. Det gäller alla, unga som gamla, säger Björn Elm vid JLT som nyligen bjöds in att informera vid Ås SPF-seniorers möte.

Just rätten till närresor var en av flera punkter som överraskade besökarna. Sex resor per vecka till och från folkbokföringsadressen kan beviljas under lågtrafiktiderna, det vill säga vardagar mellan klockan 9 och 13 respektive mellan 17 och 22.

– Det blir alltså tre resor fram och tillbaka i veckan. Det är fritt att välja om man vill åka till kommunens huvudort eller den tätort som ligger närmast, säger Björn Elm.

Annons

Resans orsak spelar ingen roll. Det kan vara ett barn som vill till träningen, nån som vill besöka en vän eller åka och handla.

Annons

– Man kanske vill ta sig till annan kommunikation för vidare transport i landet, säger Björn Elm.

Björn Elm från Jönköpings Länstrafik informerade.

Bild: Sven-Arne Lagerstedt

Många seniorer hade samlats i Förbundsgården i Ås för att lära sig mer om länstrafiken.

Bild: Sven-Arne Lagerstedt

Priset på närtrafik är 76 kronor för enkelresa, vilket motsvarar en resa inom två zoner. Har resenären seniorkort eller ungdomskort ingår närtrafikresan i priset.

– Det innebär att alla över 70 år kan resa fritt i hela länet för 210 kronor i månaden, det tycker jag är förmånligt, säger Björn Elm.

En annan fråga som dök upp under mötet var vilka regler som gäller vid färdtjänst. För att ha rätt till färdtjänst ska man bedömas ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

– Då spelar med andra ord avståndet till närmsta ort ingen roll, säger Björn.

Den som har rätt till färdtjänst och som ska resa en längre sträcka kan bli beviljad riksfärdtjänst med allmänna kommunikationer med ledsagare eller serviceresefordon, om man bedöms ha behov av det. Riksfärdtjänst gäller för resor i hela landet. Det kan vara mellan kommuner eller till resmål utanför länet.

Annons

– Man kanske vill ta sig till sommarstugan eller till någon annan typ av rekreation, säger Björn Elm.

Annons

Anita Thelin Johansson, Stig Karlsson och Barbro Karlsson och Björn Elm vid den efterföljande frågestunden.

Bild: Sven-Arne Lagerstedt

Vid resa med riksfärdtjänst betalar resenären en egenavgift som motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel och beräknas efter vägavståndet i kilometer. En resa på upp till tio mil ligger på omkring 100 kronor för resenärer över 26 år. Resenärer under 26 år samt studerande betalar endast 70 procent av egenavgiften.

Länstrafiken vill också förtydliga vissa delar där missförstånd lätt uppstår. Exempelvis gäller det färdtjänst, som ibland jämförs med taxi eller privatbil.

– Färdtjänst är en ersättning när man inte kan använda allmänna kommunikationer och måste samordnas med andra resande. Utgår man ifrån att resan ska gå från a till b blir man besviken.

När det gäller restider är det bättre att likna färdtjänst vid en bussresa, menar Björn.

Björn Elms efterträdare Malin Malmgren från länstrafiken var också med på träffen.

Bild: Sven-Arne Lagerstedt

– En buss rymmer ju också fler och stannar vid olika stationer.

Efter informationen var det dags för kaffe och frågestund. SPF:s ordförande Anita Thelin Johansson kände sig nöjd med träffen.

Annons

– Vi tyckte att det var intressant, många här fick nog en liten aha-upplevelse, inte minst när det gällde seniorkortet, säger hon.

Björn Elm poängterar att länstrafiken gärna kommer ut och berättar om sin verksamhet för fler.

– Blir vi inbjudna så kommer vi. Det är en del i vår serviceverksamhet att informera och ibland är det lättare att ha någon att fråga, även om all information finns på vår hemsida, säger han.

Ås SPF-seniorers ordförande Anita Thelin Johansson presenterade Björn Elm.

Bild: Sven-Arne Lagerstedt

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan