Annons

Annons

Annons

Värnamo

Draget: satsa 45 miljoner kronor på solpaneler: ”Långsiktig investering”

Regionstyrelsen vill göra en större investering av solpaneler. Om allt går enligt planerna satsas över 45 miljoner kronor på att sätta upp solceller på såväl alla tre akutsjukhus som flera andra av regionens byggnader.

– Det är en viktig långsiktig investering, säger Rachel De Basso (S), ordförande i regionstyrelsen.

Text

Regionstyrelsen vill investera 45 100 000 kronor i nya solceller på regionens fastigheter, bland annat Värnamo sjukhus,

Bild: Stefan Fels

Annons

I dag produceras solenergi på elva av Region Jönköping läns fastigheter. De tre akutsjukhusen i Jönköping, Eksjö och Värnamo har exempelvis redan solceller och föreslås i ett förslag till regionfullmäktige få ännu fler.

Huvudförslaget är även att sätta upp solceller på taken på Värnamo folkhögskola, Nannylund i Eksjö, Tranås vårdcentral, Gislaveds vårdcentral och Smålandsstenar vårdcentral.

– Förslaget innebär att vi får en ökad produktion med två gigawattimmar om året och kostnaden uppgår till 45 100 000 kronor, berättar Rachel De Basso.

Detta innebär att ytterligare cirka fem procent av regionens elbehov försörjs från egna solceller. Investeringsutgiften för huvudförslaget uppges rymmas inom de pengar som finns avsatta för solceller och energieffektiviseringar i hållbarhetsprogrammet för 2021-2025.

Annons

Annons

Rachel De Basso (S), ordförande i regionstyrelsen, tycker att det är bra att regionen går före och investerar i förnybar energi.

Bild: Johan Werner Avby

Solenergin kommer att produceras och förbrukas direkt i regionens egna fastigheter. Motsvarande energiproduktion kommer inte att behöva köpas. För vissa av fastigheterna kommer en viss överproduktion att ske, som leder till att solenergi säljs på elnätet, men i begränsad omfattning.

Om anläggningarna skulle utformas för att inte leverera ut el på nätet alls behöver de vara mindre och behovet av att köpa energi ökar. Totalekonomin bedöms vara bättre med en liten överproduktion vid vissa tider och ett mindre behov av att köpa energi totalt.

Politikerna i regionstyrelsen var överens om att man tycker att det så kallade huvudförslaget är det bästa alternativet.

– Det är viktigt och bra att regionen som en stor aktör går före och gör stora investeringar genom att satsa på förnybar energi, säger Rachel De Basso.

Det finns även två alternativ till förslag, ett lite billigare för cirka 33 miljoner kronor och ett lite dyrare för över 126 miljoner kronor. Det billigare alternativet innebär att man tar bort de dyraste takytorna från huvudförslaget för att på så sätt få ner kostnaden. Det skulle innebära att regionen fram till 2025 skulle få en ökad energiproduktion med 1,6 gigawattimmar.

Annons

Politikerna vill satsa ännu mer på solenergi och därmed öka regionens andel av egenproduktion av el.

Bild: Henrik Montgomery/TT

Annons

I det dyraste alternativet, kallat alternativ tre, skulle regionen utöver de solceller som föreslås i huvudalternativet också använda parkeringsytor vid Ryhov och Höglandssjukhuset i Eksjö.

Dessa ytor anses nämligen vara de mest effektiva för solcellsproduktion vid beaktning på storlek och läge. För montering av solceller på parkeringarna krävs en ställning som i förslaget innebär en carport som ger sol- och regnskydd till bilarna. Förslaget skulle öka elproduktionen med 3,8 gigawattimmar fram till 2025.

Regionfullmäktige tar beslut i frågan den 18 april.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan