Annons

Annons

Annons

Värnamo

Psykiatripatienter som kördes till Värnamo tvingades ha handbojor utan fog

På grund av platsbrist på psykiatriska kliniken i Jönköping behövde tre patienter flyttas till Värnamo.

Men efter brist på egna transporter anlitades Kriminalvården, utan att patienterna uppfyllde villkoren för det. Alla tre fick också bära handfängsel under transporten, vilken regionen inte anser var en rimlig åtgärd.

Nu har händelsen lex Maria-anmälts.

Text

Det var den 14 januari som det blev platsbrist på psykiatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov. Endast 8 av 16 vårdplatser var öppna eftersom det inte fanns tillräckligt med sjuksköterskor. Det togs därför beslut om att flytta fyra patienter, en till Eksjö och tre till Värnamo, uppger Nyhetsbyrån Siren.

Vanligtvis sköter avdelningspersonalen på egen hand patienttransporterna mellan länets sjukhus, men då det var en lördag och färre personal på plats fanns det inte personal till alla transporter.

Då det inte fanns några rutiner gällande förflyttning av patienter på obekväm arbetstid uppstod en diskussion hur problemet skulle lösas. Två anställda ringdes in för att transporterna den patient som skulle till Eksjö och för att lösa transporten till Värnamo anlitades Kriminalvården.

Annons

En av de tre patienterna vårdades under hälso- och sjukvårdslagen, och var därmed inte frihetsberövad. Men när personalen fick fylla i en blankett svarade man av misstag ”ja” på frågan om patienten var frihetsberövad. Personalen beskriver att fokus låg på att lösa situationen och att stressnivån vid tillfället var hög.

Annons

Ingen av de tre patienterna uppfyllde förutsättningarna för att transporteras med Kriminalvården. Och när patienterna skulle förflyttas till Värnamo fick de även handfängsel på sig. Sjukhuspersonalen reagerade på det, men kände att de inte kunde ifrågasätta Kriminalvårdens rutiner.

De två av patienterna som vårdades enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård ska enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg ha skämtat lite om att de skulle behöva ha handbojor på sig, men den tredje som vårdades på frivillig basis blev orolig.

Region Jönköpings län skriver i en intern utredning som nu skickats till Inspektionen för vård och omsorg att ”utifrån patienternas tillstånd är vår bedömning att transportförhållandena och säkerhetsåtgärdena inte var rimliga”. Den frivilligt behandlade patienten blev frihetsberövad utan stöd i lagen och hanteringen bedöms ha lett till en vårdskada, medan de två andra patienterna uppges ha utsatts för vårdlidande.

Efter händelsen beslutades det om att ta fram rutiner som ska tydliggöra vem som tar beslut om när Kriminalvården ska anlitas och i vilka fall det rör sig om. Rutiner ska även tas fram när det gäller rutiner för förflyttningar på obekväm arbetstid. De nya rutinerna ska förmedlas till samtlig personal. Personalen ska också få kunskap om Kriminalvårdens uppdrag och rutiner.

Annons

Annons

För att undvika platsbrist på grund av personalbrist framöver pågår ett aktivt rekryteringsarbete av sjuksköterskor.

Fakta

Kriterier för handräckning från Kriminalvården

Enligt Region Jönköpings läns interna utredning i ärendet finns tre kriterier som ska uppfyllas för att Kriminalvården ska få bistå med handräckning (enligt Kriminalvårdens blankett ”Begäran om handräckning transport”).

Förutsättningarna är att:
• Patienten är fysiskt frihetsberövad (intagningsbeslut måste vara fattat)
• Transporten bedöms som riskfylld och kräver Kriminalvårdens särskilda
befogenheter för att genomföras.
• Patienten har bedömts vara i transportabelt skick ur medicinsk synpunkt.

Enligt utredningen uppfyllde ingen av de tre patienterna som skulle flyttas alla tre kriterier.

Patienterna fick handbojor på sig när de skulle flyttas till ett annat sjukhus. Nu har händelsen lex Maria-anmälts.

Bild: Fredrik Sandberg / TT

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan