Annons

Annons

Annons

Värnamo

Grannar fortsätter fajtas mot planerna på 5G-masten: ”Vi bor här, det är vårt hem”

Ska en 36 meter hög mobilmast bli verklighet mitt i villaidyllen? Så kan det bli. Efter flera turer och överklaganden från boende i området ligger nu ärendet och väntar på ett beslut.

– Vi har gjort vad vi har kunnat, säger Emma Ohliw som riskerar att få masten som granne.

Text

Bild: Sandra Andersen, Micke Engström, Privat

Annons

Värnamo Nyheter om en bygglovsansökan gällande en telemast och en teknikbod. En ansökan för bygglov gjordes från företaget Hi3G Access som ville placera ut en 36 meter hög 5G-mast i ett bostadsområde i Värnamo. Platsen ligger i ett villaområde och intill en pulkabacke. Närmaste gator är Ekgatan och Sälggatan. Här finns även ett fornminne intill. Ansökan om bygglovet skickades in år 2020 till samhällsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun.

Bygglovsansökan överklagades av några boende i området där både vuxna och barn var upprörda av placeringen av masten.

Annons

Den 24 mars 2021 valde Värnamo kommun att avslå denna ansökan om bygglov, vilket tidningen tidigare skrivit om. Företaget överklagade beslutet vidare till länsstyrelsen i Jönköping. Den 1 november 2021 valde länsstyrelsen då att avsluta nämndens beslut och skicka tillbaka ärendet till kommunen för en ny bedömning. Länsstyrelsen menade då att de inte haft fog till att neka bygglovet.

Annons

”Att placera ut en mast mitt i ett villakvarter är anmärkningsvärt”, menar en av de boende i området Emma Ohliw.

Bild: Mikael Engström

Den 23 februari 2022 ändrade sig kommunen i frågan och valde sedan att bevilja bygglovet. Enligt nämndens bedömning kan masten på den aktuella platsen godkännas eftersom det stora samhällsintresse som masten innebär väger tyngre än det enskilda intresset av att nyttja det begränsade området. De menar också att masten inte skulle innebära någon inskränkning på platsen och att den oegentligheten som de klagande menat inte är större än att den måste accepteras.

Efter detta beslut så skickade fem personer in sina överklaganden till länsstyrelsen i Jönköping.

De samtliga anser att platsen för masten är olämplig och kan vara direkt farlig för både lekande barn och människor i området. Några hundra meter från platsen finns vad de överklagande menar utmärkta platser för masten.

Länsstyrelsen i Jönköping.

Bild: Arkivbild

En av personerna menar också att länsstyrelsen bryter mot Barnkonventionen. Detta för att de vill ge tillstånd på en plats som nyttjas av boendets barn och skolelever. Han är även kritisk till hur länsstyrelsen kommit fram till beslutet. Här väljer man inte att se till barns bästa eller deras säkerhet, menar han. Andra kritiska frågor som han ställer i sin överklagan är tillvida vem som blir ansvarig för de eventuella skador som kan komma att inträffa.

Annons

Annons

En annan faktor handlar om vilka effekter strålningen har på de boende från mobilmasten samt vem som tar ansvar om kvarteret blir mindre attraktiv och med lägre huspriser som följd.

I slutet av november 2022 beslutade länsstyrelsen att avslå överklagandena.

Nu ligger ärendet hos mark- och miljödomstolen i Växjö.

Bild: TT, Arkivbild

Ärendet ligger nu på mark- och miljödomstolen i Växjö i väntan på beslut.

Dusan Mijatovic, bygglovsanläggare på Värnamo kommun, förklarar att kommunen håller fast vid sin tidigare bedömning i ärendet.

– Vår bedömning är att bevilja bygglovet, säger han.

Emma Ohliw är boende i området sedan 2015 och är en av personerna som har varit engagerade i att överklaga beslutet från länsstyrelsen.

– Att de väljer att lägga masten i ett villakvarter tycker jag är ledsamt och det borde finnas andra ställen att bygga en mast på, säger hon.

Emma Ohliw menar att en 36 meter hög mast i pulkabacken skulle påverka alla kvarterets barn.
– Platsen där masten planeras att byggas ligger precis bakom vårt hus. Barnen leker mycket på det området och i skogen. Det är inte bara på vintern som barnen är där och åker pulka, säger hon.

Det är väldigt många barnfamiljer i området här som har gått samman som delar den uppfattningen, enligt Emma Ohliw.

Bild uppifrån backen. Bredvid det lilla trädet i slutet av backen, har företaget ansökt om bygglov för 5G masten.

Bild: Sandra Andersen

Annons

– Jag vet ingen som bor i området som inte är emot detta, alla är mer eller mindre upprörda. Det stör också, det ser inte så trevligt ut att ha en mast så här, säger hon och fortsätter:

– Det finns ingen mer möjlighet att överklaga, vi har gjort vad vi har kunnat. Och om det inte räckte tycker jag är tragiskt. Att placera ut en mast mitt i ett villakvarter är anmärkningsvärt.

Annons

Att de väljer att lägga den på en liten och öppen plätt bakom villakvarteret, det förstör. Det borde kunna stå på en mer avskild plats.

– Vi bor här, det här är vårt hem. Det är inte bara att flytta på sig, säger hon.

Emma Ohliw, är en av de boende i villaområdet där masten är tänkt att uppföras.

Bild: Privat

Hur kommer det kännas om bygglovet för mastbygget går igenom här?

– Väldigt, väldigt tråkigt. Barnen tycker själva att det är tråkigt och säger: ”Vi vill inte ha denna masten”, förklarar hon.

Emma Ohliw förklarar att de är etablerade på området sedan några år tillbaka där barnen går i skolan och har sina kompisar.

– Om de inte väljer att lyssna på oss som bor här och framförallt lyssna på barnen. Det skulle vara otroligt tråkigt, säger hon.

En annan boende i området är småbarnsföräldern Tobias Martinsson som snart bott i området i fem år.

– Det är tråkigt för barnens skull. Den här pulkabacken är för hela området. Här kan hela området och skolorna nyttja både backen och området omkring, säger Tobias Martinsson.

Han förklarar att placeringen av masten är ogenomtänkt. Det hade blivit bättre om den hade placerats på en annan plats, till exempel på en åker en bit härifrån.

Annons

Tobias Martinsson tillsammans med sonen är boende i området.

Bild: Sandra Andersen

Tobias Martinsson tillsammans med sonen pekar på vart masten kommer byggas om det blir verklighet.

Bild: Sandra Andersen

– Det känns inte som att varken kommunen eller de på samhällsbyggnadsnämnden har varit här och tittat, för då hade de valt en lämpligare plats, säger han.

Annons

Runt omkring backen finns både en skola och förskola. Många av barnen är här och leker och vistas förklarar han. Han tycker att politikerna borde ha föreslagit en bättre plats i stället för att bara godkänna och gå vidare.

– De har väl mycket så de ville väl bara kryssa av och bli av med något på listan. Detta tyckte de inte var så betydande för dom. Då är det lätt för dom att bara godkänna och sopa undan det, säger han.

Han upplever inte att de direkt tar tag i det, trots att de har överklagat.

– Det känns som att företag har lite förtur, då det är mer pengar inblandade, säger han.

Bild på vart masten kommer stå om företaget får sitt bygglov beviljat.

Bild: Sandra Andersen

Tobias Martinsson tillsammans med sonen nedanför backen där masten har ansökt om bygglov.

Bild: Sandra Andersen

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan