Annons

Annons

Annons

Slår larm om Movalla

Här är åtgärdspaketet för ishallen: ”Viktigt att det händer något”

De första kortsiktiga handlingsplanerna och åtgärdspaketen för Skillingaryds ishall har nu tagits fram efter larm om allvarliga brister i anläggningen.

— Det är viktigt att något händer nu, säger Kenth Williamsson, ordföranden i den ideella föreningen Movalla IP.

Text

Hundratals barn- och ungdomar tränar i ishallen varje vecka under säsongen.

Bild: Janne Johansson

Annons

Det har gått ett par veckor sedan tidningen bland annat träffade oroliga hockeyföräldrar som berättade om standarden i omklädningsrummen, andra utrymmen och ishallen.

Fuktskador, sprickor i konstruktionen och eventuellt mögel i omklädningsrum var bara några punkter de lyfte fram.

Vaktmästaren Christopher Klein och Kenth Williamsson, ordförande i den ideella föreningen Movalla IP, berättade också om de undermåliga lokalerna.

Sedan dess har en del kontroller och undersökningar genomförts. Tidningen berättade om räddningstjänstens besök där de dömde ut ishallens utrymningsvägar och annat på 13 punkter

Annons

Annons

— Vi har mandat att stänga ishallen och anläggningen om inga åtgärder vidtas, sade brandinspektör Martin Alm.

Movalla IP.s ordförande Kenth Williamsson,

Bild: Janne Johansson

Movalla IP. Arkivbild.

Bild: Gunnar Höglund

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, saneringsfirman Ocab och en brandskyddskonsult har också varit på Movalla. Alla ska eller har lämnat rapporter om brister de påträffat. De ska ligga till grund för en mer övergripande handlingsplan på längre sikt och hur mycket det beräknas att kosta att åtgärda problemen.

Ett skäl till alla problemen menar Kenth Williamsson är att Vaggeryds kommun inte har gjort löpande reinvesteringar i fastigheterna utan föreningen har fått ett fast belopp att använda varje år från kommunen.

— Beloppet har oftast varit lågt satt vilket gör att fastigheten har en låg standard. Men ökade lagkrav gör att standarden behöver höjas.

— Efter alla inspektioner på senare tid jobbar vi ännu tätare med Skillingaryds IS för att göra vad vi kan i det korta perspektivet för att Movalla ska vara en så bra och trygg plats som möjligt, säger Kenth Williamsson.

Brandinspektör Martin Alm och räddningschef Fredrik Björnberg hittade nyligen 13 allvarliga brister i Skillingaryds ishalls lokaler för en tid sedan.

Bild: Janne Johansson

Annons

Movalla ägs i dag av Vaggeryds kommun och drivs av den nämnda föreningen Movalla IP. Största hyresgästen är Skillingaryds IS där ishockey och fotboll är de stora sporterna. Frågan om enbart kommunal drift har också aktualiserats.

Annons

Movalla IP har nu svarat både räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och lämnat in kortsiktiga handlingsplaner (se faktaruta) och åtgärdspaket som ryms inom nuvarande budgetram.

— Det är som sagt viktigt. Flera omklädningsrum och flera duschutrymmen har till exempel inte genomgått någon större renovering på väldigt länge eller i begränsad omfattning, säger Kenth Williamsson.

Kortsiktiga handlingsplaner (se faktaruta) har nu skickats till räddningstjänsten och till miljö och byggförvaltningen. Åtgärderna kommer eller har redan påbörjats.

Efter att brandkonsulten tagit fram rapporten med förslag rörande brandskyddet ska man titta på hur man kan ta fram en övergripande handlingsplan för hela anläggningen Movalla och ishallen.

Fakta

Urval från handlingsplanerna

Utrymmet under läktaren töms helt på brännbart material.

Utrymningsskyltar (Ljusskyltar) ska monteras ovanför dörrar och i tak där det saknas.
Gymmet ska röjas och alla maskiner ska ställas utmed ena väggen så att en utrymningsväg på 160 cm kan gå genom hela utrymmet.
Ytterligare brandsläckare (pulver) ska monteras upp så att släckutrustning finns tillgängliga samt skyltar till respektive släckare.

Kemiska produkter ska inventeras och förvaras på säkra platser,

Ventilationsöversyn genomförs och de mest akuta bristerna åtgärdas.

En investerings- och underhållsplan har tagits fram.

Genomgång av all utrustning i anläggningen.

Källa: Movalla IP

ïnen

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan