Annons

Annons

Annons

Skillingaryd Centrum

Frida, 38, vädjade att vindkraften skulle stoppas – politikerna sa nej

Text

Frida Svensson hade begärt att få tala till kommunfullmäktige i Vaggeryd innan man fattade beslut om hennes medborgarförslag.

Bild: Amelie Bergman, Lars Dafgård

Annons

Det blåste upp till storm på fullmäktige i Vaggeryds kommun. Frida Svensson från Smedjebo fanns på plats för att vädja för sitt medborgarförslag: pausa all etablering av vindkraft.

När kommunfullmäktige samlades för sitt februarisammanträde i Skillingehus hade politikerna flera förslag att ta ställning till. Jan-Erik Aronsson (SD) hade motionerat om en uppdatering av kommunens vindbruksplan, med anledning av den tekniska utvecklingen.

Att fullmäktige har en splittrad syn på den komplexa vindkraftsfrågan blev tydligt under kvällen.

Något förenklat skulle man kunna säga att majoriteten med M och S i spetsen tycker att den aktuella vindbruksplanen fungerar bra och inte behöver ändras i närtid medan SD, KD och L uttrycker sin oro för hur teknikskiftet påverkar landsbygden och livskvaliteten för de boende.

Marie Luotonen (SD) och Ewa Magnuson (L) menade att den tekniska utvecklingen innebär risker för livsmiljö och säkerhet och tyckte därför att SDs motion skulle bifallas.

Annons

– Vindkraften har en stor påverkan på människors livsmiljö. Dessutom får den följder på lång sikt eftersom verken påverkar möjligheterna till generationsväxling, bygglov och avstyckning av tomter, sade Thomas Axelsson (KD) som tyckte att det inte skulle behövas en motion för att få till en revidering av vindbruksplanen.

Annons

Kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) svarade att saker och ting måste göras i rätt ordning:

– Vindbruksplanen från 2019 har bara hunnit användas i skarpt läge vid ett enda tillfälle och då fungerande den bra. Innan dess styrdes frågan av kommunens översiktsplan som är tio år gammal. Den håller på att revideras och måste vinna laga kraft innan vi kan göra ändringar i vindbruksplanen.

Med utsikterna om att det trots allt blir en revidering, om än inte just nu, beslutade fullmäktige att rösta nej till SDs motion. Samtliga ledamöter från C valde att lägga ner sina röster och L, KD och SD reserverade sig mot beslutet.

Frida Svensson pläderade för sin sak och riktade sig speciellt till kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson.

Bild: Amelie Bergman

En av kvällens huvudpersoner var Frida Svensson, 38 år, från Smedjebo nordväst om Vaggeryd. Hon hade lämnat in ett medborgarförslag där hon yrkade på att skyddsavstånden i vindbruksplanen ska mer än fördubblas, till 1 400 meter. Dessutom ville hon att all etablering av vindkraft skulle pausas tills vindbruksplanen är omarbetad. Inför beslutet hade hon begärt att få tala direkt till fullmäktige. Hennes anförande hade också lockat publik i form av kommuninvånare som berörs av vindkraftsfrågan.

Annons

Frida är en lokal profil i vindkraftsdebatten. Efter att tillsammans med grannar ha avstyrt ett vindkraftsprojekt i trakterna kring Smedjebo, har hon fortsatt att engagera sig i frågan. Hennes motion hade alltså inte direkt koppling till den egna livssituationen. Inte desto mindre blev det ett känslosamt inlägg där hon uppmanade kommunstyrelsens ordförande att se henne i ögonen.

Annons

– Jag vädjar om att ni ger oss den tryggheten med ett respektfullt skyddsavstånd. Det handlar inte om för eller emot vindkraften. Ni kan inte komma bort från det här ansvaret och vi är riktigt många nu som vill se en förändring. Jag försöker få ögonkontakt med dig Gert!

Gert Jonsson svarade Frida Svensson att han respekterade hennes perspektiv.

– Därför hoppas jag på ömsesidig respekt för hur jag resonerar och det uppdrag som jag har. Vi måste följa förvaltningslagen och det gör vi inte om vi pausar all vindkraftetablering. Dessutom är orimligt att fastslå en siffra utifrån ett medborgarförslag – vi måste värna demokratin.

De debatterande ledamöterna från KD, L och SD såg en möjlighet att vidareutveckla sitt tidigare resonemang. Roger Ödebrink (S) kände sig påhoppad och skred till majoritetens försvar:

– Jag vänder mig mot det höga tonfallet. Det låter som om vi är riktiga skurkar som inte tar hänsyn till dem som motionerat. Jag tycker att det är att förenkla. Vi har uppdraget att se det ur ett helikopterperspektiv med hela kommunens verksamhet.

Det hela slutade med att Frida Svenssons medborgarförslag röstades ner. Därmed råder åtminstone temporär stiltje i vindkraftsfrågan och inga ändringar i kommer att göras i vindbruksplanen förrän den nya översiktsplanen är på plats.

Efteråt var Frida besviken, men inte uppgiven:

– Jag har fått känna på hur det är att hamna i en sådan här situation och jag pratar för dem som kommer att få problem i framtiden. Jag ser fram emot att få tala igen, på något sätt.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan