Annons

Annons

Annons

Gislaved Centrum

Vad händer i konsthallsfrågan? ”Man har fått för sig att det är ett omvälvande beslut”

I Bruksmagasinet eller i en ombyggd simhall? Gåtan om konsthallens framtida placering i Gislaved är fortfarande olöst, trots att senaste utredningen var klar i somras.

– Man kan inte låta bli att fatta beslut på ett sätt som leder till stora kostnader för verksamheten och invånarna i Gislaveds kommun, säger konstintendent Nils Svensk.

Text

Konstintendent Nils Svensk väntar på klart besked från politiken i konsthallsfrågan.

Bild: Anna Karlsson, Johan Wallesjö

Annons

Under flera år har det varit känt att behoven för konsthallen vida överstiger nuvarande Borgens möjligheter. Under en tid har Bruksmagasinet (gamla Jysk) hyrts för att genomföra utställningar, men detta avtal löpte ut i maj förra året. Trots flera utredningar är framtiden för konsthallen fortfarande oklar.

Nils Svensk, konstintendent i Gislaveds kommun, konstaterar att han vid det här laget varit involverad i tre utredningar kring konsthallens framtid. Ursprungligen handlade det om att en konsthall skulle byggas i anslutning till Glashusets etapp två. När detta inte skedde förordades inhyrning av extern lokal i form av Bruksmagasinet, för att i den senaste utredningen som inventerade kommunens egna lokaler landa i ett annat tänkbart alternativ: en ombyggnation av den nuvarande simhallen för 33 miljoner kronor.

Annons

Annons

– Det viktigaste för oss är att få klarhet i var verksamheten ska huseras om ett år eller så, vi behöver en långsiktig plan och har en framförhållning med utställningar på två eller tre års sikt. En konsthall i simhallen är verkligen inte så tokigt tänkt, det är ett stort och bra rum, även om det skulle kräva mycket tid och ombyggnationer till en okänd kostnad, säger Nils Svensk.

Han framhåller att frågan fortfarande känns oklar, vilket i sig är förenat med kostnader för verksamheten. Både genom dubbla hyror under perioder med tillfälliga inhyrningar, och genom att verksamhet får ställas in eller skjutas upp, och att resurser står outnyttjade.

– Vi tvingas hyra tillfälliga lokaler för att uppfylla våra åtaganden och skjuta planerade projekt på framtiden, då vi har att arbeta från våra verksamhetsmål, satt budget och den bästa informationen om framtiden som vi har tillgång till. Men klara besked uteblir, säger Nils Svensk.

– Utredningarna har pekat på nya lokaler som uppfyller behoven, inhyrda eller kommunägda. Det finns bra alternativ utan egentliga krav på en ökad budget för verksamheten.

Nils Svensk påpekar att det inte finns några beslut som motsätter sig en flytt.

– Rekommendationerna från lokalresursgruppen är att vi ska flytta till en inhyrd lokal eller till simhallen. Det är bra planer båda två och på dåvarande kulturnämndens uppdrag har vi genomfört en testverksamhet i Bruksmagasinet med bra resultat, men de beslut som krävs är inte tagna. Att de dröjer gör att vi måste planera lokaler lika mycket som utställningar, evenemang och pedagogik, det tar resurser från verksamhetens utveckling.

Annons

Nils Svensk framhåller att frågan om en ändamålsenlig lokal är lika gammal som konsthallen.

Konstintendent Nils Svensk menar att ett beslut i konsthallsfrågan inte behöver vara så dramatiskt som det kan verka.

Bild: Anna Karlsson

Annons

– Tidigare planerades en kostsam nybyggnation vid Glashuset som inte blivit av, med omsorg om miljö och ekonomi har vi tagit initiativ till att istället titta på de lokaler som står tomma i samhället. Lokaler där vi kan bedriva en bredare och större verksamhet inom de ekonomiska ramar som finns och samtidigt gjuta liv i det som står tomt.

Han menar att frånvaron av ett beslut är det mest problematiska just nu.

– Det går bra att fatta vilket beslut som helst, det är ju en fråga för politiken. Men man kan inte låta bli att fatta beslut på ett sätt som leder till stora kostnader för verksamheten och invånarna i Gislaveds kommun. Varje månad och år med fullständig oklarhet i frågan, blir vi tvungna att jobba åt flera håll samtidigt, vilket får förödande konsekvenser på verksamhetens utveckling på en del plan.

Den viktigaste anledningen till att en flytt krävs är enligt Nils Svensk, att plats och möjlighet att driva en seriös pedagogisk verksamhet saknas. Han påminner om utvecklingen där musikskolan ska bli kulturskola, vilket även inbegriper bildverksamhet.

– Vi kommer att inleda en sådan verksamhet, men i dagsläget kan det inte ske parallellt med utställningar i de lokaler vi har. Vi kan leverera både bra konstpedagogik och bra utställningar, men det viktigaste, mötet med konsten, uteblir, säger Nils Svensk.

Annons

Poängen med en konsthall, menar han, är att de unga och andra som kommer till den pedagogiska verksamheten också får möta konsten. Något som inte fungerar om pedagogik och program sker på skilda platser. Och han nämner förra årets möte mellan utställningen i Konstrundan och en större pågående samtidsutställning i Bruksmagasinet som exempel på ett sådant möte.

Huset Borgen i centrala Gislaved har länge ansetts för litet för konstverksamheten i kommunen.

Bild: Johan Wallesjö

Annons

– I år är vi hänvisade till att göra Konstrundans utställning i Glashusets entréhall på lösa väggar, utan parallella konsthändelser. Vi är glada för möjligheten, men det är samtidigt att bjuda in den lokala samtidskonsten och ett hårt arbetande ideellt initiativ med armbågen, säger Nils Svensk.

Sedan det tillfälliga kontrakten med Bruksmagasinet löpte ut, samarbetar man främst med Konstfabriken och Glashuset vid större utställningar.

Varför tror du att det går så långsamt i konsthallsfrågan?

– Min tolkning är att man fått för sig att det är ett dramatiskt och omvälvande beslut, när det i själva verket handlar om att göra en kommunägd lokal, Borgen, tillgänglig för andra verksamheter. Det är ett fantastiskt fint hus, men inte lämpligt som konsthall. En inhyrning hos en privat hyresvärd är inte permanent, men den skulle kunna ge de rätta förutsättningarna för att uppfylla målen som politiken satt.

Enligt Nils Svensk skulle man med nuvarande budget ha råd att hyra Bruksmagasinet, antingen som långsiktig lösning eller i väntan på en lokal i kommunal regi.

Annons

Nils Svensk menar att det är hög tid att politiken nu pekar ut en väg framåt.

– Det blir inget av alla utsagor om man inte skriver dem inte ett beslut. Vad man i dagsläget kanske inte riktigt förstår är vilken typ av information som faktiskt getts till oss som verksamhet.

– Det senaste beskedet vi fått är Bruksmagasinet och sedan, vilket kastat oss in i en tveksamhet, att simhallen skulle kunna vara en möjlig lokal, som svar på en annan utredning. Och framför allt vet vi inte när, säger Nils Svensk.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan