Annons

Annons

Annons

Gnosjö

Här är vanligaste knarket i avloppsvattnet – Gnosjö sticker ut när det gäller cannabis

Nu har resultaten av de första mätningarna av narkotika i avloppsvattnet i länets kommuner kommit. Gnosjö har bland de högsta mängderna cannabis och MDMA/Ecstacy per invånare i mätningarna, men det är ännu svårt att dra några slutsatser, menar säkerhetssamordnare Mimmi Börjesson.

Text

Gnosjö sticker ut när det kommer till cannabis, enligt de första mätningarna av narkotika i avloppsvattnet.

Bild: Hanna Eklöf

Annons

I höstas påbörjade Länsstyrelsen i Jönköpings län en mätning av avloppsvattnet runt om i länet för att få en bild av droganvändningen i området. Nyligen publicerades resultaten av de första mätningarna, som har gjorts där det finns reningsverk med minst 1 000 anslutna hushåll. I Gnosjö kommun handlar det om Hillerstorp och Gnosjö reningsverk och i Gislaveds kommun har avloppvattnet på reningsverken i Gislaved och Smålandsstenar analyserats.

Mätningarna har gjorts vid två olika tillfällen under hösten 2022 – ett en vanlig vardag och ett i samband med en lönehelg. Hösten 2023 ska ytterligare två tester göras.

Vid samtliga mätningar, på alla fyra orter, är tramadol det ämne som förekommer i högst halt, men där sticker inte Finnvedens kommuner ut på något sätt, utan ligger på liknande nivå som många av kommunerna i länet.

Annons

Annons

Gnosjö och Rydaholm har jämförelsevis höga halter av cannabis i mätningarna.

Bild: Länsstyrelsen

När det gäller cannabis är det två orter i länet som ligger i topp, nämligen Rydaholm, följt av Gnosjö. Medelvärdet för länet för cannabis i mätningarna ligger på omkring 28 milligram per 1 000 invånare och dygn. I Gnosjö var halten 40,1 milligram (vardagsmätningen) och 54,5 milligram (helgmätningen).

LÄS MER: Rydaholm sticker ut i färsk knarkmätning: ”Man skulle kunna bli orolig… ”

Gnosjö sticker också ut när det gäller helgmätningen av MDMA/ecstasy, där halten ligger på 40,3 milligram per 1 000 invånare och dygn, vilket är näst mest i länet, efter Mullsjös helgmätning på 76,8 milligram per 1 000 invånare och dygn.

Gnosjö har näst högst halt av MDMA/ecstasy per 1 000 invånare och dygn för sin helgmätning.

Bild: Länsstyrelsen

Enligt länsstyrelsen går det dock inte att dra några jämförande slutsatser av resultaten från de olika orterna, dels för att reningsverken skiljer sig åt i sätten som de är uppbyggda. Dessutom är mätningarna på ögonblicksbilder. Resultaten ska ses som nollmätningar, där de första mätningarna senare ska jämföras med nya mätningar vid samma reningsverk.

Annons

Mimmi Börjesson, säkerhetssamordnare på både Gislaveds kommun och Gnosjö kommun, resonerar på liknande sätt som svar på frågan om någon av orterna sticker ut:

”Det är svårt att ge något svar på denna fråga eftersom resultatet är en ögonblicksbild. För att kunna dra några slutsatser behöver vi fortsätta att göra mätningar och jämföra resultaten över tid. Det är först då vi kan börja se trender”, skriver hon i ett mejlsvar.

Annons

I mätningarna av cannabis och MDMA/ecstasy ligger Gnosjö högt, näst högst i länet. Vad tänker du kring det?

”För att kunna dra några slutsatser behöver vi fortsätta att göra mätningar och jämföra resultaten över tid. Även om helgmätningen av cannabis och MDMA/ecstasy från Gnosjö reningsverk visade ett något högre resultat än andra kommuner så ger detta bara oss en ögonblicksbild. Det är svårt att tolka om detta är normalnivåer i kommunen eller om det är något specifikt som orsakat de högre nivåerna under tillfället som just denna mätning genomfördes.”

Är resultaten, när det gäller Gnosjö och Gislaveds kommuner förvånande på något sätt?

”Vi har ett nära samarbete med polisen och är medvetna att narkotika finns att hitta i båda kommunerna så därför var inte resultaten särskilt förvånande.”

Hur kommer ni att arbeta med detta framöver, med resultatet av dessa mätningar och de kommande mätningarna?

”Mätningarna är ett komplement till övrigt arbete och de kommer vara med att bidra till kommunernas samlade lägesbild. Just nu ska det bli intressant att se hur nivåerna kommer skilja sig till nästkommande mätning under hösten 2023. Därefter utvärderas projektet för att bedöma behovet av fortsatta mätningar. I nuvarande stund vet jag därför inte om mätning av narkotika i avloppsvattnet är en metod vi kommer fortsätta använda oss av i Gnosjö eller Gislaved.”

Annons

Andreas Stålbrand, som arbetar som fältsekreterare i Gnosjö kommun, har också sett siffrorna, men han vill i nuläget inte dra några slutsatser.

– Nästa gång vi gör de här mätningarna så har vi något att jämföra med. Jag tycker att det är jättebra att vi får de här värdena. Vi vet att det finns problem och mätningarna visar att det finns överallt, men vi vet inte hur stora problemen är. Jag vet i alla fall inte det, säger han och berättar att han kommer att få en genomgång, av resultatet av mätningarna, av säkerhetssamordnaren inom kort.

Annons

Fakta

Mest förekommande narkotikan

De mest förekommande ämnen i respektive kommun var (uträknat via halt (mg) per 1000 invånare & 24 h):
Gislaveds reningsverk

Vardag: 1. Tramadol, 2. ODM-Tramadol (metabolit), 3. Kokain (+metabolit Bze), 4. Amfetamin (+ metamfetamin)
Helg: 1. Tramadol, 2. Kokain (+metabolit Bze), 3. ODM-Tramadol (metabolit), 4. Amfetamin (+ metamfetamin)
Smålandsstenar reningsverk

Vardag: 1. Tramadol, 2. ODM-Tramadol (metabolit), 3. Amfetamin (+ metamfetamin), 4. Kokain (+metabolit Bze)
Helg: : 1. Tramadol, 2. Amfetamin (+ metamfetamin) 3. ODM-Tramadol (metabolit), 4. Kokain (+metabolit Bze),
Gnosjö reningsverk

Vardag: 1. Tramadol, 2. ODM-Tramadol (metabolit), 3. Cannabis (THCA-metabolit), 4. Kokain (+metabolit Bze)
Helg: 1. Tramadol, 2. ODM-Tramadol (metabolit), 3. Kokain (+metabolit Bze), 4. Amfetamin (+ metamfetamin)
Hillerstorp reningsverk

Vardag: 1. Tramadol, 2. ODM-Tramadol (metabolit), 3. Amfetamin (+ metamfetamin), 4. Cannabis (THC-metabolit).
Helg:  1. Tramadol, 2. Kokain (+metabolit Bze), 3. ODM-Tramadol (metabolit), 4. Amfetamin (+ metamfetamin)

Källa: Säkerhetssamordnaren på Gislaveds och Gnosjö kommuner

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan