Annons

Annons

Annons

Gnosjö landsbygd sydost

Skolans lokaler renoveras under ett års tid: ”Vi kan göra det här ordentligt”

På Bäckaskolan F-6 har man påbörjat arbetet med renoveringar och ombyggnader för att förbättra arbetsmiljön och studieron.

– Det är ett omfattande arbete och politikerna har varit välvilliga så vi kan göra det här ordentligt, säger fastighetschef Håkan Andersson.

Text

Fastighetschef Håkan Andersson vid en del av skolan som hägnas in så att barnen inte ska komma in på området under renoveringen. När man är klar med de två klassrummen, tar man två nya. Stegvis moderniseras lokalerna för låg- och mellanstadiet på Bäckaskolan.

Bild: Joakim Carlsson

Annons

Underhållsskulden i Gnosjö kommun omfattar inte minst skolorna. På Bäckaskolan flyttas just nu två klasser i taget ut till en tillfällig modulbyggnad vid Läroverksgatan. Det är så arbetet ska gå till under det kommande året: byggarbetarna renoverar en sektion av skolan i taget medan eleverna får undervisning i modulbyggnaden. Sedan är det dags för nästa sektion och nya klasser får flytta ut i de tillfälliga lektionssalarna.

I de här modulbyggnaderna eller barackerna ska eleverna undervisas medan deras klassrum renoveras och moderniseras.

Bild: Joakim Carlsson

Håkan Andersson understryker att det är mycket som kommer att göras.

I dag är ventilationen i skolan undermålig och upplevs som otillräcklig. Det ska åtgärdas nu.

Annons

Annons

– Det har ju blivit fler här än vad det var tänkt för från början. Ventilationen har inte varit anpassad för personal och 300 barn. Den har helt klart varit i underkant. Det har inte varit bra för arbetsmiljön.

Enligt Håkan Andersswon får man också en energibesparing med nya aggregat.

– Det har varit ett aggregat för hela den här skoldelen. Nu byter vi system och kommer att ha två aggregat, en för varje skoldel. En fördel är att det kommer att finnas en viss komfortkyla, så man kan få ner temperaturen i lokalerna varma dagar.

En annan sak som minskar energiåtgången är att det blir ny LED-belysning i taket, vilket beräknas ge en energibesparing på 60% på belysningen.

Bara bokstäverna på väggen minner under renoveringen om att det är en lektionssal. Men Håkan Andersson lovar att salarna i Bäckaskolan ska bli bättre anpassade än tidigare för undervisning när renoveringen är klar.

Bild: Joakim Carlsson

– Vi gör en ljusberäkning för att få rätt ljus på olika ställen i lokalerna. Dessutom kommer vi att ha rörelsedetektorer, så ljuset släcks om ingen är i lokalerna. Det kommer inte finnas någon risk att ljuset står på över helgen.

Lektionssal som bland annat ska få akustikplattor i taket, nytt och bättre ljus och nya mattor och ommålat.

Bild: Joakim Carlsson

En viktig sak för arbetsmiljön är att sätta akustikplattor i samtliga innertak för att minska ljudet.

Annons

– Det fanns inget innertak, så det har ekat otroligt härinne. Så det blir nytt. Det har påverkat både elever och lärare negativt och har kunnat leda till trötthet och huvudvärk.

Annons

Toaletterna ska bland annat få nya dörrar som är bättre ljudisolerade.

Bild: Joakim Carlsson

Även dörrarna till lektionssalarna byts ut, bland annat för att minska problemen med ljud.

– Dörrarna har inte varit ljudklassade till klassrummen eller toaletterna, så det har varit störande för alla. Så det blir nya dörrar. Det har varit problem för personalen att ha möten med elever och föräldrar ostört. Dörrar ska dessutom vara inbrottssäkra.

Håkan Andersson och ett par radiatorer som gjort sitt.

Bild: Joakim Carlsson

Det blir nya radiatorer till värmesystemet i lektionssalarna.

– De är helt slut, säger Håkan Andersson.

Flagor och sprickor i träet på Bäckaskolans fasad.

Bild: Joakim Carlsson

Brandlarm och inbrottslarm uppdateras, liksom ytterdörrar. Nya mattor ska läggas och klassrummen målas om.

– Dessutom kommer vi att i vår byta ut fasader. De är ju i väldigt dåligt skick på sina ställen.Vi kommer att följa färgschemat som användes på förskolan. Dessutom måste till exempel hängrännor och stuprör bytas.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan