Annons

Annons

Annons

Döda 21-åringen i Vetlanda

Polischefens jaktresa med GW inget brott – utredning läggs ner

Under måndagen fattade Särskilda åklagarkammaren beslut i ärendet som rör polischef Rickard Finndahl och Leif GW Persson.

Text

Under måndagen fattade Särskilda åklagarkammaren beslut i ärendet som rör polischef Rickard Finndahl och Leif GW Persson.

Bild: Christer Gallneby

Annons

I mitten av december, mitt under en av landets mest uppmärksammade, pågående mordutredningar har Leif GW Persson regelbundet kommenterat Vetlanda-fallet i tv och andra medier.

Samtidigt som utredningen pågick tackade polischef Rickard Finndahl, chef för ansvarig utredningsgrupp inom polisens grova brottsavdelning, ja till att åka på jakt när Leif GW Persson bjöd in honom till godset Elghammar.

Att Rickard Finndahl valde att tacka ja till inbjudan väckte reaktioner både inom polisens egna led och utanför Polismyndighetens väggar.

Den 15 december lämnades ärendet om jaktresan vidare till Särskilda åklagarkammaren för utredning om givande och tagande av muta. Samtidigt gjorde en privatperson och tidigare poliskommissarie en anmälan till åklagarkammaren som rörde samma jaktresa.

Annons

– Jag har aldrig tidigare i hela mitt liv gjort en anmälan men nu reste sig håren på mig när jag läste medias uppgifter där Rickard Finndahl säger att han gör vad han vill och att han umgås med vem han vill på sin fritid. Tyvärr är det inte så, menade anmälaren när tidningen pratade med honom den 21 december.

Annons

Nu har Särskilda åklagarkammaren och åklagare Lars Morand lagt ner undersökningen mot Rickard Finndahl. I korthet beror beslutet på att Lars Morand anser att han som åklagare kommer få svårt att bevisa att Rickard Finndahl och Leif GW Perssons bekantskap inleddes samtidigt som Vetlanda-fallet startade i slutat av oktober. Deras bekantskap kan ha inletts tidigare, och då går det inte att bevisa en direkt koppling till det uppmärksammade fallet i Vetlanda.

– I frågan om tagande och givande av muta krävs att vissa kriterier ska vara uppfyllda. En av dem är att det ska finnas ett tjänstesamband mellan givaren och mottagaren av en förmån. Men även om det finns ett tjänstesamband så behöver det inte bli fråga om en muttransaktion, och det är i de fall när parterna står i ett vänskapsförhållande eller bekantskapsförhållande till varandra.

Lars Morand fortsätter:

– Det jag har konstaterat är att om jag skulle fortsätta den här utredningen förväntar jag mig inte kunna visa att den här förmånen inte har sin grund i det här bekantskapsförhållandet.

Åklagare Lars Morand vid Särskilda åklagarkammaren.

Bild: Johan Nilsson/TT

Det ekonomiska värdet på gåvan – jakt, mat och logi på Elghammar – har enligt åklagaren inte varit något som han har tagit i beaktande i någon större utsträckning.

Annons

– Det har inte varit avgörande på något sätt. Vi vet ju vad det handlar om och i stora drag omfattningen, och då har jag nöjt mig med att det i vart fall är en förmån som inte bara är en bricklunch.

Annons

Hur stort ekonomiskt värde har ni uppskattat att det handlar om?

– Jag har inte satt mig ner och direkt funderat på vad det kan bli i pengar.

Lars Morand säger vidare:

– Men jag kan konstatera att det är tillräckligt mycket och att det inte är en helt förringbar summa naturligtvis. Det är ju inget struntbelopp.

Leif GW Persson bjöd i mitten av december in polischef Rickard Finndahl till slottet Elghammar i Södermanland för gemensam jakt.

Bild: TT

Under utredningsarbetet har åklagaren genomfört förhör med Rickard Finndahl, men inte med Leif GW Persson. För att belägga huruvida bekantskapen mellan personerna går lång tid tillbaka eller är ny har uppgifterna som muntligen lämnats av Rickard Finndahl varit tillräckliga, säger Lars Morand:

– Jag stannade med det förhöret som hölls med polismannen och där fick jag de uppgifter som ligger till grund för beslutet att lägga ner utredningen.

Så vänskapsförhållandet har pågått under en längre tid innan utredningen inleddes?

– Ja, ja, ja.

Någon fysisk bevisning i form av sms, mejl eller liknande har Särskilda åklagarkammaren inte begärt in.

– Nej, är det korta svaret.

– Jag har stannat vid det och att inte ta in sådana eventuella underlag för uppgifterna är i sina delar sådana att jag inte har direkt anledning att ifrågasätta dem.

Fotnot: Tidningen söker Rickard Finndahl för en kommentar.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan