Annons

Annons

Annons

Näringsliv

Sämre tider för Troax – den stora uppgången under pandemin är över

Troax rapporterar sjunkande orderingång i tredje kvartalet. Omsättningen ökade, men resultatet sjönk.

VD och koncernchef Thomas Widstrand förutspår dessutom att orderingången kommer att fortsätta minska.

”Signalerna ifrån internationella kunder inom automatiserade lager, har varit att orderingången till företag som Troax kommer att vara svag både 2022 och 2023”, skriver han i kvartalsrapporten.

Text

Troax lösningar när det gäller maskinskydd och automatiserade lager är fortfarande efterfrågade. Men efterfrågan är inte ika starkt på automatiserade lag lsom under pandemin, då många företag tog chansen att göra om och modernisera. Foto: Troax

Bild: Privat

Annons

Troax hade efter ett besvärligt andra kvartal 2020 en stark uppgång under pandemin. Den är över nu.
”Vår uppfattning är att effekterna på marknaden av covid, i form av högre efterfrågan hos kunder, helt ebbat ut och vi nu har en ’normal’ marknadssituation”, skriver Widstrand.

Orderingången för kvartalet minskade med 9 procent eller från 68 miljoner euro till 62 miljoner euro jämfört med samma period förra året. Justerat för valuta och förvärv var minskningen 13 procent.

Annons

Annons

Thomas Widstrand tror att det kommer bättre tider framöver. Men kvartalsrapporten för juli, augusti och september var präglad av

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 9 procent jämfört med samma period föregående år. Men rörelseresultatet minskade till 12,9 miljoner euro, jämfört med 14,7 samma period förra året.

Genom att Troax satsade på att bygga upp lager för att säkra sina leveranser när det var råvarubrist, har man ännu inte fått genomslag för att priset på stål har blivit lägre.

”Det har inneburit att vi först mot slutet av detta kvartal kunnat dra viss nytta av lägre inköpspriser på stål”, konstaterar Widstrand.

Det innebär också att han ser en positiv påverkan nästa kvartal när det lägre stålpriset kommer att märkas mer.

Fortfarande har Troax olika fabriker mycket att göra, om än inte på samma nivå som förra året. Fortfarande är koncernens ekonomi god och strategin att utöka genom att köpa fler företag har inte omprövats.

”Kassaflödet har varit starkt under det tredje kvartalet och medför att Troax har en fortsatt stabil finansiell situation och ser goda möjligheter att fortsätta att söka intressanta kompletterande företag att förvärva”, avslutar Thomas Widstrand.

Annons

Börsens reaktion på Troax rapport var först negativ när den släpptes vid halv ett på tisdagen. Aktien, som började dagen på 161,60 kronor, sjönk snabbt till 149,60 kronor efter att rapporten släppts. Den återhämtade sig dock raskt och Troaxaktien slutade högre än vad man startat dagen, på 168,40 kronor.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan