Annons

Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Debatt
Om JLT vill att fler ska åka buss måste tillgängligheten bli bättre!

Vi är mycket glada över att Region Jönköpings län har beslutat att personer med funktionsnedsättning kan få köpa det förmånliga seniorkortet för resor med den ordinarie kollektivtrafiken.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Christer Gallneby

Annons

Många av oss som har en synnedsättning klarar att resa med kollektivtrafiken i kända miljöer. Denna förändring är därför väldigt positiv då den kan leda till ett ökat resande bland våra grupper. En förutsättning för detta är dock att tillgängligheten blir bättre, annars blir utvidgningen av seniorkortet ett slag i luften.

I många fall hör vi inga utrop på bussarna och vet därför inte när vi ska kliva av. Det är också ofta svårt för oss att ta reda på vilken buss vi ska stiga på. När vi frågar chauffören om bussnumret, händer det att vi inte får något svar. Tyvärr upplever vi emellanåt att vi får ett dåligt bemötande av chaufförer. På vissa hållplatser stannar flera bussar på samma ställe. Om flera bussar kommer dit precis samtidigt, finns risken att vi inte hinner med rätt buss. Det tar en stund för oss att gå på en av bussarna och fråga chauffören om det är rätt buss. Om det visar sig vara fel buss, är risken stor att den rätta bussen har hunnit köra iväg.

Annons

Annons

Det är dessutom vanligt att chaufförer börjar köra innan vi har satt oss ner och att vi knappt hinner gå av innan dörren stängs.

Dessa och andra händelser skapar stor oro inför resor och leder i värsta fall till att personer som egentligen skulle klara av att resa med den allmänna kollektivtrafiken, väljer att avstå från att göra det för att det inte känns tryggt eller säkert.

Vi vill omgående se förbättringar inom detta område. Vi hör regelbundet att länstrafiken har som mål att fler ska välja att resa kollektivt. Detta mål kan uppfyllas om problem som dem vi har beskrivit ovan åtgärdas.

Antaget vid Synskadades Riksförbund Jönköpings läns årsmöte 2022-

04-09

Annons

Annons

Till toppen av sidan