Annons

Annons

Annons

Annons

Hestra

Han har ett helgon som största hobby

Helgonet Franciskus av Assisis liv har återgivits i åtskilliga böcker. Det hindrade inte historie- och religionsläraren Johan Engvall från att skriva ännu en.

— Franciskus är ett helgon i tiden, säger han.

Text: 

Johan Engvall har studerat helgonet Franciskus av Assisi i drygt tio år, vid sidan om sitt jobb som lärare. Tre uppsatser och en bok har det blivit.

Annons

Hestrabördige Johan Engvall är expert på Franciskus av Assisi. Tre uppsatser har det blivit och nyligen kom han till sin hembygd för att berätta om sin bok Franciskus av Assisi.

— De flesta böcker om honom har ju någon form av spirituell eller religiös vinkel. Min bok har ett historiskt perspektiv, jag är ju historie- och religionslärare, säger Johan Engvall.

I Sverige är tiggarmunken och skyddshelgonet Franciskus av Assisi relativt okänd. Åtminstone jämfört med vilken betydelse han har inom den katolska kyrkan. Där är han så stor att vår nuvarande påve bär hans namn.

Författaren och läraren Johan Engvall föreläste i Hestra kyrka.

Annons

— Franciskus var faktiskt stor redan på sin tid. Han lyckades skapa en kult kring sin egen person med följare som tyckte att han levde ett inspirerande liv. Han skrev egna texter och han skapade Franciskanerorden i sitt namn. Det blev en stor relikkult kring honom, ställen han varit på blev heliga, saker han berört blev oerhört viktiga, säger Johan Engvall.

Annons

Boken är indelad i tre avsnitt, den första delen beskriver vem Franciskus av Assisi var som person. Del två handlar om hans medeltida samtid.

— Jag har försökt sätta honom i sin kontext och inte bara berätta vad han gjorde utan också varför.

I den tredje delen söker Johan Engvall svar på frågor som uppkommit efter hand. Exempelvis om det fanns något annat brödraskap som Franciskus kunde ingått i, i stället för att skapa ett eget.

— Jag går igenom andra brödraskap och varför han inte kunde gå med i dem. Jag stannar också lite vid frågan varför han uppehöll sig i de länder han gjorde. Många böcker beskriver att han åkte hit eller dit, men de går inte in på varför det blev just där.

Hur kommer det sig att du valde att skriva om just Franciskus av Assisi?

— Det började faktiskt med att jag skulle skriva en uppsats på universitetet. Jag valde att jämföra två personer som var lika på många sätt men som levde i olika tider: Franciskus av Assisi och John Wesley, grundaren av metodistkyrkan. Sedan upptäckte jag att Franciskus hade en ganska unik syn på miljön. Det fångade mitt intresse och det ledde sedan till att jag skrev ännu en uppsats, säger Johan Engvall.

När han en tid senare mötte franciskanermunken Henrik Roelvink, som skrivit böcker om och översatt texter av helgonet, inspirerades han till ännu en uppsats: en analys av Franciskus texter utifrån känslan ångest.

Annons

— Franciskus såg sitt brödraskap utvecklas åt ett håll som han inte tyckte om. Man kan se i texterna att det inte var helt enkelt för honom, han hade ju en viss heder att leva upp till, orden bar ju hans namn, säger Johan Engvall.

Annons

Vad var det som gjorde Franciskus av Assisi så stor tror du?

— Jag tror att han låg rätt i tiden. Han var trogen påven vilket gjorde det svårt att argumentera emot honom. Han levde också som han lärde, vilket gjorde att man upplevde honom som äkta.

Trots att Franciskus kom från en rik familj levde han i självvald fattigdom. Detta gjorde att han lyckades förena både rika och vanliga arbetare på ett helt unikt sätt, menar författaren.

Franciskus sägs också vara den förste som fick motta Jesus tecken i form av stigmata. Såren som Jesus fick på korset fick även Franciskus genom en uppenbarelse.

— Just detta blev väldigt omdebatterat. Att likna någon vid Kristus var en stor grej. Men påven intygade att denna tolkning skulle godkännas. Senare kom andra helgon att uppleva det samma, men Franciskus är att betraktas som först.

Även om Johan Engvall har författarskapet som en hobby vid sidan om ordinarie lärartjänst har han redan ett nytt bokprojekt på gång: En bok om filosofen och teologen Alain de Lille.

— Under 1100-talet återupptäckte man de gamla grekerna, som Platon och Aristoteles. Alain de Lille såg att dessa var stora tänkare och han försökte förena deras tankar med den katolska tron. Det är detta som jag ska försöka göra så lättåtkomligt som det bara går, säger Johan Engvall.

Vad är det hos Franciskus som du har tagit till dig mest?

— Trots att jag inte är religiös finns många värderingar som jag kan hålla med honom om, som ödmjukheten och det antimateriella. Han hade en syn på livet som är lätt att tycka om. Som det här med att den sanna glädjen inte handlar om pengar och saker utan att det finns andra värden, som medmänsklighet. Det är någonting som jag tror att många inspireras av i dag. Franciskus av Assisi är ett helgon i tiden, säger Johan Engvall.

Fakta om författaren

Johan Engvall växte upp i Hestra och utbildade sig till elektriker. I 20-årsåldern flyttade han till Kalmar och läste till lärare. I dag bor han i Göteborg där han undervisar på Lindholmens tekniska gymnasium i historia, religion, elektriska ämnen samt i ritprogrammet CAD.

Annons

Annons

Till toppen av sidan