Annons

Annons

Annons

Simning

Dyrare för en del, billigare för andra — så görs avgifterna för simhall och motionscenter om

Avgifterna för aktiviteter i simhallen och motionscentret har inte varit logiska och hängt ihop. Det menar fritidsavdelningen som nu vill göra om systemet.

För en del föreslås höjning av avgiften medan andra ska få betala mindre än i dag.

Text

Avgifterna för simhall och motionscenter görs om. Enligt fritidschef Johan Arvidsson måste vissa ologiska prisskillnader rättas till.

Bild: Henrik Timner, Arkivbild

Annons

Avgiftssystemet är omfattande. Till att börja med finns det fyra nivåer: bad, bad plus gruppträning i vatten, motionscenter inklusive bad samt motionscenter plus bad och gruppträning i vatten och på land. Till det ska läggas ett antal kategorier, som fram tills nu har varit barn och ungdom 7-17 år, vuxen, pensionär samt familj. Dessutom finns det avgifter för en respektive tio gånger samt halvårs- och årskort.

Enligt fritidschef Johan Arvidsson har systemet utvecklats successivt och därför har det med tiden till viss del blivit ologiskt.

— När vi gjorde en genomlysning av systemet upptäckte vi att det på vissa punkter var omotiverat mycket billigare i förhållande till andra, säger Johan Arvidsson.

Annons

De större höjningarna i förslaget till nytt system, som ska klubbas av tekniska utskottet den 12 oktober, ligger framför allt på kombinationsnivåerna och däri på årskorten. Ett exempel är att avgiften för halvårskort i nivån bad plus gruppträning i vatten för vuxna föreslås höjas från 850 till 1 323 kronor — en höjning med 56 procent.

Annons

Tillsammans med kategorin vuxna är det i kategorin familj de största ökningarna återfinns. Detta delvis beroende på det enkla faktum att det finns vuxna i en familj. I kategorin familj föreslås exempelvis årskortet för motionscenter inklusive bad höjas från 4 000 till 5 500 kronor — en höjning med 37,5 procent. Årskortet för den mest omfattande nivån för en familj föreslås höjas från 5 800 till 7 480 kronor — en höjning med 29 procent.

Johan Arvidsson påpekar att en annan aspekt som man har tagit hänsyn till är konkurrensen med privata gym och liknande.

— Vi måste kunna motivera våra avgifter även för dem. Vi ska inte snedvrida konkurrensen och göra det omöjligt för privata aktörer att existera, säger han.

I kategorin familj förelås också höjningar av badavgiften. Halvårskortet föreslås höjas från 1 300 till 1 495 kronor och årskortet från 2 250 till 2 860 kronor — en höjning med 27 procent.

Hur rimmar det med ambitionen att stimulera barnfamiljer till bad?

— Visst, det är en höjning, men det är hela tiden en balansgång. Avgiften har varit omotiverat låg tidigare och även med en höjning så blir det en förhållandevis billig peng, säger Johan Arvidsson.

Annons

I det nya systemet finns en femte kategori kunder med — studenter.

— Vi tycker att det är naturligt, Campus Värnamo växer allt mer och vi vill ju ha studenter i Värnamo, säger Johan Arvidsson.

Annons

När det gäller gruppen pensionärer fanns det i ett första förslag ett par avgiftshöjningar kopplade till motionscentrat. När frågan diskuterades på tekniska utskottet häromdagen bestämdes dock att pensionärerna ska slippa höjningar, men däremot få ta del av föreslagna sänkningar.

— Politikerna vill så långt det är möjligt att pensionärerna kommer ut och rör på sig, säger Johan Arvidsson.

Förslaget till nya avgifter. När det gäller kategorin pensionärer och studenter gjordes ändringar i tekniska utskottet. De höjningar för pensionärer som syns i förslaget är inte längre aktuella. Studenterna kommer att ha de avgifter som anges under rubriken ”Nytt”. Bild: Värnamo kommun

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan