Annons

Annons

Annons

Värnamo

Insändare
Insändare: Angående korpens nedläggning i Värnamo – ”Tack för kaffet" fick vi som svar från kommunen

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vi bjöd in kommunens höga representanter till en träff och presenterade hallen vad vi gjort och ville göra för kommunens invånare och vi presenterade vilka kostnader som vi dragit på oss, kanske kunde vi få lov om ett engångsbidrag. ”Tack för kaffet", blev svaret. Korpen var inte så attraktiv där, skriver insändarskribenten.

Annons

Det verkar som om Värnamo kommun börjat intressera sig för breddidrott, och det är nu när Värnamo Korpens idrottsförening ska lägga ned, bra att kommun vakna någon gång. Johan Arvidsson skriver om fördelning av träningstider i kommunens inomhushallar och att korpen inte var nöjda med den fördelningen som erbjöds, vi fick fredagskvällar 20.00 – 22.00 lördagar mellan från 8.00–10,00 på Tinas Ö Aplarinken för våran Korp-Hockey samma tider och till slut fick vi ta oss till Rydaholms Ishall för vår Korp Hockey.

Jo vi riktade mycket vår verksamhet till de vuxna och vi bedömde att dom som skattebetalare också behövde motionera på ett sätt som dom gillade nämligen innefotboll, innebandy, badminton, handboll med flera sen när korpen blev strypta med tider i kommunens hallar så allt eftersom tiderna avtog försvann också intresset så man kan säga att Värnamo Kommuns fritididsnämnd har bidragit till Korpens undergång, då var inte prioriteten på barn och ungdomar utan de aktiva föreningarna skall ha tider förs blev det något över fick Korpen ta det.

Annons

Annons

Nu har kommunen upptäckt ett problem att de äldre är stillasittande och behöver röra på sig, detta skrev Johan Arvidsson i VN den 10 augusti detta upptäckte korpen redan 1970. Korpen skaffade sig en egen hall på Expovägen och invigde den 1 januari 1991,stor hall där korpen kunde bedriva handboll, Innefotboll och den största aktiviteten var innebandy vidare fanns två squashhallar, en badmintonbana och fyra bordtennisbord, samt ett utrymme för styrketräning, företagen anslutna till korpen ställde välvilligt upp skänkte både arbetskraft och medel för att köpa in material, vi bjöd in kommunens höga representanter till en träff och presenterade hallen vad vi gjort och ville göra för kommunens invånare och vi presenterade vilka kostnader som vi dragit på oss, kanske kunde vi få lov om ett engångsbidrag. ”Tack för kaffet", blev svaret. Korpen var inte så attraktiv där.

Som en ytterligare påpekan kan jag informera att Korpen hade en egen sektion som hette Ungdomskorpen. Där vi hade utbildade ungdomsledare med mycket stor framgång, samt något som jag idag saknar motstycke till I korpen där fanns aktiviteter för den äldsta och där får vi inte glömma den pensionärsgymnastik som samlade 60-70 pensionärer en gång i veckan i inhyrda lokaler på Folkets Hus detta bedrev och startades upp den 13 maj 1965 och som gladde många pensionärer under många år.

Vill inte på något vis anklaga fritidschefen i kommunen för de konstiga tiderna korpen i Värnamo fick då, det var andra som satt på de beslutande befattningarna då. I mitt uppdrag ska jag befrämja folkhälsan och en hälsosam och aktiv livsstil för alla Värnamo

Annons

kommuns invånare.

Gunnar Westlund

Annons

Svar direkt

Under ett stort antal år har vi såväl nationellt som lokalt i Värnamo prioriterat och stöttat den föreningsanslutna barn- och ungdomsidrotten. Det har varit såväl ekonomiskt stöd som träningstider i våra idrottshallar. Seniorverksamhet (nationellt 25+ och Värnamo 20+) inom idrotten har haft lägre prioritet vid tilldelning av träningstider och har ej i övrigt fått några ekonomiska bidrag. De prioriteringar och tilldelningar av träningstider som gjorts och görs baseras på detta regelverk.

Alla studier som görs visar att såväl den fysiska som psykiska ohälsan ökar i samhället. Detta är en oerhört allvarlig trend som behöver brytas. Det, tillsammans med miljöfrågan, är vår största utmaning.

Vidare finns det mycket forskning som visar på vikten av att röra på sig och vara fysiskt aktiv under hela livet. Goda vanor och en hälsosam och aktiv livsstil grundläggs tidigt. Det är därför som Värnamo kommun startat initiativet Hälsosam Uppväxt i Värnamo (HUV).

Alltfler människor, såväl barn som vuxna, vill vara fysiskt aktiva och träna när de vill och på sina villkor, oavsett om det är inom eller utanför det traditionella föreningslivet. Detta medför att allt färre får del av vårt stöd och prioriteringar, utifrån det regelverk som finns idag.

Samhällets stora utmaning framåt är att skapa bra förutsättningar, motivation och stimulans för att så många som möjligt ska ha en aktiv och hälsosam livsstil. Jag är övertygad om att vi kan lyckas, men det kräver samverkan mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle. Hur skapar vi denna samverkan?

Min plan från kommunens sida är att, med folkhälsan i fokus, se över regelverk och prioriteringar samt inleda dialog med civilsamhället och näringslivet om hur vi tillsammans kan verka för att bryta trenden och stärka folkhälsan.

Johan Arvidsson

Fritidschef i Värnamo kommun

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan