Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Debatt
Debatt: Beslutsfattare i Jönköpings län kan främja friluftslivet

Inför Friluftslivets år 2021 finns nu en bra möjlighet att prioritera naturens sociala värden, skriver Friluftsfrämjandets generalsekreterare Lars Lundström och ordförande för Region öst Karin Gustafsson.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Friluftsfrämjande åtgärder för barn kan stärkas genom att öka det regionala bidraget till friluftsorganisationer, skriver artikelförfattarna. Foto: Daniel Ohlsson.

Annons

Kanske har friluftsliv aldrig varit så viktigt som just nu. För när covid-19-krisen drabbade samhället och allt förändrades fanns naturen där och erbjöd en trygg arena för både motion och lek men också för vandrande möten och stillsamma stunder.

Data från Google pekar på en 75 procentig ökning av allmänhetens rörelsemönster på platser som nationalparker, offentliga stränder, småbåtshamnar och offentliga parker under våren 2020.

Det är både kul och viktigt – särskilt med många nybörjare inom friluftsliv. Fysisk aktivitet i naturen gör att vi mår bättre och ökar vår medvetenhet för vår omgivning.

Annons

Jönköpings län och dess kommuner kan göra mer för att främja friluftslivet i syfte att främja folkhälsan, livsglädjen och respekten för naturen.

Annons

Grundläggande är att säkerställa god tillgång till tätortsnära natur samt en bred förståelse för allemansrätten.

Särskilt viktigt är det att alla aktörer, inklusive föreningar, kommuner, regioner och länsstyrelser, samarbetar för att vända trenden i de av riksdagen beslutade friluftsmålen som fortsatt har en negativ utveckling: Ett rikt friluftsliv i skolan, Friluftsliv för god folkhälsa och God kunskap om friluftslivet.

År 2021 är utsett till ”Friluftslivets år” i Sverige. Sannolikt är 2021 också året då vi återigen satsar på en nystart av samhällsutvecklingen efter den paus som covid-19-krisen har tvingat på oss.

Det ger Jönköpings län mycket goda möjligheter att främja friluftslivet som en prioriterad satsning, och att göra det tillsammans med företag och föreningar.

Vi uppmanar därför länets beslutfattare att öka regionens och kommunernas engagemang för friluftslivet, genom att:

Engagera er i Friluftslivets år.

Satsa på engagemang i Friluftslivet år som en kraftsamling och nystart på en hållbar samhällsutveckling. Då arbetslöshetssiffrorna och den psykiska ohälsan väntas öka, är detta ett gyllene tillfälle att få fler människor att ta del av naturen och samtidigt öka kunskapen om den.

Skydda naturens sociala värden.

Samhällsplanera för friluftsliv genom att skapa förutsättningar för sammanhängande tätortsnära grönstruktur och större naturområden så att både friluftsorganisationer och enskilda kan utöva aktiviteter där.

Annons

Annons

Resurser för att behålla och utöka kollektiv- och tågtrafiken till naturområden behövs i hela Jönköpings län, så att fler kan ta del av hållbara naturupplevelser utan att behöva ha tillgång till egen bil.

Samtidigt behöver Länsstyrelsen i Jönköpings län stå upp för allemansrätten och inte urholka varken tillgängligheten till naturen eller strandskyddet.

Låt friluftslivet väga tyngre.

Friluftslivet behöver väga tyngre i samhällets planering och verksamhet och därmed behöver beslutsfattare på alla nivåer regelbundet följa upp och utvärdera hur samhället når och uppfyller de tio friluftsmålen.

Vi välkomnar en ökning av det regionala bidraget till friluftslivets organisationer som särskilt kan få med grupper som i lägre grad nyttjar friluftslivet, exempelvis barn, ungdomar och människor med annan etnisk och kulturell bakgrund.

Kom ihåg att en satsad krona på friluftslivet ger mångfalt tillbaks till Jönköpings län genom den ideella kraften.

I strävan efter en hållbar samhällsutveckling erbjuder friluftslivet unika möjligheter. Social utveckling genom ökad folkhälsa och livsglädje. Ekologisk utveckling genom ökad respekt för naturen och allemansrätten. Och ekonomisk utveckling genom stöd till ideella krafter.

Lars Lundström

generalsekreterare, Friluftsfrämjandet

Karin Gustafsson

ordförande, Friluftsfrämjandet Region Öst

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan