Annons

Annons

Annons

Gränna

Debatt
Debatt: Småland har en outnyttjad potential

En avgörande faktor för besöksnäringens utveckling är företagare som vågar satsa och som ges rätta förutsättningarna, skriver Aneby kommunfullmäktiges ordförande Beata Allen (C) och Göran Lindell (C), tjänstgörande ersättare i riksdagen för Jönköpings län.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Smålands naturdestinationer behöver bättre villkor och skyltning, skriver artikelförfattarna. På bilden Västanåleden söder om Gränna.

Bild: Elin Elderud

Annons

Hur ser din bild av Småland ut? För oss är Småland en skattkista och vi behöver ta fram de rätta nycklarna för att kistan fullt ut ska öppnas.

Nycklarna heter entreprenörskap, samverkan och infrastruktur. Att binda samman hela kedjan, Resa-Äta-Göra-Bo, underlättar definitivt för turisten men stärker framför allt företagarnas synlighet och tillväxt.

Centerpartiet vill, genom ett antal satsningar, förbättra besöksnäringens möjligheter så att Smålands outnyttjade potential, på ett klimatsmart och hållbart vis, utvecklas och stärks.

En avgörande faktor för besöksnäringens utveckling är företagare som vågar satsa och som ges de rätta förutsättningarna i form av konkurrenskraftiga villkor och kapital.

Annons

Sverige behöver ha en politik som underlättar för småföretagande, inte minst vad gäller företagande inom naturbaserad turism och dess särskilda förutsättningar, vilka dessutom i väldigt hög grad utgår från ett hållbart resursutnyttjande.

Annons

För Centerpartiet är gårdsförsäljning av alkohol och förenklade beskattningsformer villkor som direkt har en gynnsam effekt för småföretagandet inom mat- och landsbygdsturismen.

Samverkan mellan branschen, offentliga och ideella aktörer är en grundförutsättning för att turismen ska utvecklas i rätt riktning. Det finns stora behov av att uppgradera våra vandrings- och cykelleder i kombination med de attraktioner vi redan har, tillsammans med utveckling av nya besöksmål som drivs av nytänkande entreprenörer.

Vi behöver ha en infrastruktur som skapar möjligheter, inte det motsatta. Vi behöver skapa arenor för kreativa samtal om hur vi till exempel kan utveckla starka besöksmål längs befintliga leder, vägar och järnvägar, inte minst längs Krösatågets sträckning.

I detta sammanhang är också frågan om skyltning en oerhört viktig aspekt. Småland är i dag Sveriges fjärde största turistdestination, detta tack vare ett antal attraktiva magneter som Glasriket, Astrid Lindgrens Värld, Gränna och Isaberg.

Småland har så mycket större potential. Småland är ett hav av upplevelser där dåtid och framtid gifter ihop sig. Småland är platsen där kulturhistoria, vildmark, innovationskraft, modern design och entreprenörskap möts.

Annons

På Centerpartiets lista för att göra Småland till ett ännu mer attraktivt resmål ingår att

Annons

- Tillåta gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol i Sverige, så att den som yrkesmässigt tillverkar alkoholdrycker, efter tillstånd, ska kunna sälja alkohol i begränsade kvantiteter.

- Avskaffa kravet på hotelltillstånd för pensionatverksamhet på landsbygden.

- Beskattningen av företag, i synnerhet växande små och medelstora företag, ska bli mer gynnsam.

- Slopa arbetsgivaravgiften för den första anställda, för att underlätta för företag att skapa jobb och växa.

Beata Allen (C)

kommunstyrelsens ordförande, Aneby kommun

Göran Lindell (C)

tjänstgörande ersättare i riksdagen för Jönköpings län

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan